Wyślij / drukuj

Oczyszczanie (uzdatnianie) wody

a) oczyszczanie mechaniczne

kraty prześwit 5 do 15

kraty prześwit 0,5 do 5

sita przedświt do 0,5

osadniki (zanieczyszczenia w postaci: glonów, bakterii, grzybów , zw chemiczne)

b) oczyszczanie biologiczne

filtry: (powolne, pośpieszne)

c) Oczyszczanie chemiczne

1. Jezeli oczyszczanie biologiczne jest nie wystarczające wode poddaje sie uzdatnieniu metodami chemicznymi

a) Jezeli zawartośc zelaza przekracza dopuszczalne normy 03 tj 0,3 mg na litr wody, wówczas stosuje sie

odzielazianie: - napowietrzania i filtracje

- dodawanie związków chemicznych wytwarzających zelazo w postaci, nierozpuszczalnego wodorotlenku zelazowego (postac galaretowata)

-wytrącamy osad (zostaje zatrzymany na zlozach filtracyjnych (kruszywo mineralne np zwir)

-urządzenia (odzielaziacze)

b) Odganganianie - Nadmiar manganu powstaje w skutek rozkladu, organizmów roślinnych . Woda przybiera ciemną barwe (MnO2), dopuszczalna zawartośc manganu 0,1 miligrama na 1 litr

c) Zmiekczanie wody: Jezeli woda zawiera duzo soli mineralnych (wapnia Ca, magnezu Mg, zelaza Fe, Manganu Mn , chloru Cl, ...) i przeznaczona jest do celów technologicznych (cieplownictwo) to nalezy spowodowac zmiekczanie tej wody.

Metody zmiekczania ;

Związki chemiczne ;

-mleko wapienne CO(OH)

-soda Na2CO 3

-zasada sodowa

Filtry tzw. permutytowe, Są to kolumny w postaci szklanych zbiorników, wypelnione zw. chem., wychwytującymi z przeplywającej wody, jony wapnia Ca2+, magnezu Mg2+, zelaza Fe3+ i zastepuje jonami sodowymi np, Na+

d) Odkwaszanie i odganganianie. Wykonuje sie wtedy gdy woda zawiera duze ilości dwutlenku wegla CO2, siarkowodorowe H2S i Tlenowe O2

Metody: Napowietrzanie, dodawanie chemikaliów (soda, luk sodowy, woda wapienna ) i filtrowanie przez zloza mineralne np. tluczen marmurowy itp.

Odgazowywanie przeprowadza sie metodą fizyczną a przez wtlaczanie do wody azoty lub rozdeszczowywanie wody dyszami.

e) dezynfekcja; Przeprowadza sie w celu zlikwidowania bakterii chorobotwórczych, zlikwidowanie przykrego zapachu , smaku i koloru

Metody:

chlorowanie - gazem Cl2 lub -zw chloru, niszczenie bakterii, polega na reakcji chemicznej w której wydziela sie duzo helu , tlen utlenia bakterie i zabija je .

Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie