Wyślij / drukuj

U organizmów jednokomórkowych wszystkie czynności życiowe zachodzą w obrębie jednej komórki. U zwierząt natomiast, które są organizmami wielokomórkowymi, występuje podział funkcji pomiędzy komórkami. Komórki łącza się budując Tkanki, różne Tkanki zaś tworzą narządy, które pełnią rozmaite funkcje. Tylko nieliczne Zwierzęta nie Maja tkanek. RODZAJE TKANEK Każdy Organizm zwierzęcy zbudowany jest z kilku podstawowych typów tkanek. Określony Rodzaj Tkanki składa się z populacji wyspecjalizowanych komórek o podobnej budowie, spełniających zazwyczaj jedna funkcje na Rzecz całego organizmu. Poszczególne komórki w tkance Maja odpowiednie przystosowania do pełniącej przez siebie funkcji. Bardzo często w wysoko wyspecjalizowanych komórkach występują typowe dla nich Organelle, nieobecne w innych rodzajach komórek. Wyróżniamy następujące grupy tkanek :  nabłonkową (nabłonek),  mięśniową,  nerwową,  łączną,  glejową. Tkanka nabłonkowa (nabłonek) Spośród wszystkich tkanek organizmu w rozwoju ewolucyjnym pierwszy pojawił się Nabłonek, jest Wiec najbardziej pierwotny i najmniej zróżnicowany. Wszystkie Zwierzęta tkankowe we wczesnym stadium rozwoju są zbudowane z tylko tej Tkanki, która stopniowo daje Początek również innym typom tkanek. Komórki nabłonkowe tworzą zwartą tkankę pozbawioną substancji międzykomórkowej. Warstwę nabłonka podściela przeważnie Blaszka podstawowa, utworzona przez tkankę łączną. Ze względu na pełnione funkcje można wyróżnić kilka typów nabłonka: - powierzchniowy (okrywający), - gruczołowy, - zmysłowy - płciowy. Nabłonek powierzchniowy składa się z mocno przylegających komórek, połączonych mostkami cytoplazmatycznymi. Dzięki takiemu ścisłemu układowi komórek Tkanki nabłonkowe spełniają funkcje ochronną i wyściełającą. Rola Tkanki nabłonka powierzchniowego polega więc na osłanianiu ciała z zewnątrz oraz wyściełaniu narządów wewnętrznych i jam ciała. Nabłonek tan nie tylko tworzy wierzchnią warstwę skóry, lecz także pokrywa światło naczyń krwionośnych, nasieniowodów, przewodu pokarmowego, dróg moczowych, układu oddechowego, wnętrza macicy i komór mózgowych. Ten Rodzaj nabłonka może się składać z jednej lub kilku warstw. W zależności od kształtu komórek wyróżnia się Nabłonek płaski, kostkowy (inaczej brukowy) i walcowaty. Nabłonek wyściełający światło jelit lub oskrzeli opatrzony jest dodatkowo drobnymi rzęskami i z tego względu określa się go mianem nabłonka migawkowego. Natomiast pokrywający Ciało bezkręgowców jednowarstwowy Nabłonek wytwarza często na swej powierzchni ochronna warstwę kutykuli, czyli oskórka. u licznych gatunków gadów, ptaków i ssaków Nabłonek składa się z wielu warstw i wytwarza specjalną warstwę rogową skóry. Tkanka nabłonkowa ulega ciągłej odnowie – jej wierzchnie warstwy obumierają i złuszczają się, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Nabłonek gruczołowy stanowi inny Rodzaj Tkanki nabłonkowej. Poza funkcją okrywowa uczestniczy także w funkcjach wydzielniczych organizmu. Niektóre komórki nabłonka gruczołowego przekształcają się w komórki gruczołowe, wydzielające rozmaite substancje. W ten sposób powstają w organizmie następujące gruczoły; śluzowe, potowe, łojowe, mleczne, ślinowe, Wątroba oraz Gruczoły wydzielające Hormony, m.in. tarczyca. Niektóre Gruczoły Maja postać jednej komórki inne Maja postać tworów wielokomórkowych. Nabłonek zmysłowy uczestniczy w odbieraniu rozmaitych rodzajów bodźców zmysłowych. z pewnymi komórkami tego nabłonka kontaktują się zakonczeni8a nerwowe, przekazujące do centralnego układu nerwowego informacje o rodzaju bodźca Komórki nabłonka zmysłowego Maja specjalne struktury, przystosowujące je do dobierania wrażeń wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych lub czuciowych. W narządach wzroku Siatkówka, zaopatrzona w specjalne Pręciki i Czopki, odbiera za ich pośrednictwem Bodźce wzrokowe; w narządach słuchu włoskowate komórki zmysłowe przewodu słuchowego rejestrują różne dźwięki, natomiast chemoreceptorowe komórki nabłonka węchowego i narządu smaku uczestniczą w wychowywaniu bodźców zapachowych i smakowych. Nabłonek płciowy odpowiada w pewnym sensie nabłonkowi gruczołowemu. Nabłonek ten wyścieła Wnętrze narządów płciowych i produkuje męskie i żeńskie komórki rozrodcze. Tkanka mięśniowa Rola Tkanki mięśniowej polega na wykonywaniu skurczów, dzięki którym Organizm może się poruszać, a Serce pompować Krew do tętnic. Wnętrze komórki mięśniowej wypełnia sarkoplazma, w której oprócz włókien białkowych i różnych organeli znajduje się jedno lub kilka jąder komórkowych. Cała komórkę otacza elastyczna Błona komórkowa zwana sarkolemmą. Ze względu na budowę można wyróżnić następujące rodzaje Tkanki mięśniowej: nabłonkowo mięśniową, mięśniową gładka (mięsnie gładkie), mięśniową poprzecznie prążkowaną oraz miesień sercowy. U jamochłonów i nicieni występują Mienie nabłonkowe, których Funkcja polega nie tylko na angażowaniu się w Ruch zwierzęcia, lecz także na osłanianiu delikatnego ciała. Właściwa Tkanka mięśniowa wykształciła się u zwierząt bardziej zaawansowanych w rozwoju ewolucyjnym. W Mięśnie gładkie w postaci pojedynczych komórek wyposażone są już płazińce. Natomiast mięsnie gładkie, uformowane w jednolita tkankę, budują mięśniówkę przewodu pokarmowego, narządów moczowo-płciowych i naczyń krwionośnych. Komórki mięsni gładkich Maja wrzecionowaty kształt, a ich Elementy kurczliwe składają się z podwójnie załamujących swiatło włókien białkowych. Poszczególne pasma mięśniowe łączą się ze sobą za pośrednictwem cienkich mostków cytoplazmatycznych i niedużej ilości Tkanki łącznej. Praca mięśni gładkich przebiega powoli, rytmicznie i niezależnie od woli organizmu, ponieważ ten Rodzaj Tkanki unerwiony jest przez autonomiczny Układ nerwowy. Mięsnie poprzecznie prążkowane składają się z cylindrycznych włókien przebiegających w równoległych pasmach. Pojedyncze Włókno stanowi zlepek wielu komórek. Nazwa mięśni poprzecznie prążkowanych pochodzi od ich właściwości załamywania światła. Pojedyncze Włókno mięśniowe stanowi odrębną jednostkę funkcjonalną, unerwiona przez liczne zakończenia nerwowe Poszczególne włókna łącza się w wiązki otoczone Tkanka łączna, która odprowadza naczynia krwionośne i limfatyczne. Szereg wiązek mięśniowych składa się na różne grupy poprzecznie prążkowanych mięśni szkieletowych. Poprzyczepiane ścięgnami do Kości Mięśnie szkieletowe tworzą Aparat ruchowy organizmu. Praca tych mięśni podlega działaniu woli, ponieważ znajduje się pod kontrolą somatycznego układu nerwowego. Mięsnie poprzecznie prążkowane serca składają się z rozgałęzionych, wzajemnie przeplatających się we wszystkich kierunkach włókien. W mięśniu sercowym występują także włókna Purkiniego – komórki przewodzące serca, dzięki którym Serce wykonuje rytmiczne skurcze. Pracę serca kontroluje autonomiczny Układ nerwowy, zatem nie zależy ona od woli. Tkanka nerwowa Zadanie Tkanki nerwowej polega na odbieraniu bodźców nerwowych i przewodzeniu ich w postaci impulsów. Przystosowanie do pełnienia takich funkcji uwidacznia się w skomplikowanej budowie komórek nerwowych zwanych neuronami. każdy Neuron składa się z ciała komórki nerwowej (neurocytu), od którego odchodzą liczne wypustki dendrytyczne i Jeden długi Akson ( neuryt). Poszczególne komórki nerwowe kontaktują się ze sobą przez specjalne styki zwane synapsami, dzięki czemu Bodźce przewodzone są przez wiele neuronów na znaczne odległości. Impulsy nerwowe, przekazywane przez synapsy z sąsiednich neuronów, dochodzą do ciała komórki nerwowej, po czym synapsy przewodzą je aksonem do ciał innych komórek. Ze względu na różne kształty ciał komórek nerwowych można wyróżnić neurony piramidalne, koszyczkowate, ziarniste, gwiaździste lub wielokształtne. W ośrodkowym układzie nerwowym ciała neuronów tworzą korę mózgowa zwana inaczej szara (substancją szarą). Tu przebiegają skomplikowane procesy, związane ze świadomą Analiza odebranej ze świadomą Analiza odebranej ze środowiska informacji (np. wzrokowej lub słuchowej). W korze mózgu ciała komórkę nerwowych tworzą kilka warstw korowych. Wszystkie narządy ciała unerwione są przez włókna nerwowe, przebiegające w wiązkach okrytych Tkanka łączną. Bodźce odebrane przez receptory narządów zmysłów zostają przekazane od środkowego układu nerwowego (centralnego układu nerwowego). Po analizie informacji ośrodkowy Układ nerwowy wysyła odpowiedz na dany Rodzaj bodźca, dzięki czemu Organizm reaguje w odpowiedni sposób. Tkanka łączna Główna funkcje Tkanki łącznej stanowi wypełnianie wolnych przestrzeni we wnętrzu ciała oraz łączenie narządów wewnętrznych. Wynika z tego, że wszystkie błony surowicze, Tkanki zapasowe i magazynujące, Kości i Elementy chrzestne składają się z Tkanki łącznej. Tkanka parenchymatyczna bezkręgowców, czyli Tkanka wypełniajaca przestrzenie między narządami a ściana ciała, oraz Tkanka tłuszczowa, występująca zarówno u kręgowców jak i u bezkręgowców, zbudowane są z owalnych komórek gromadzących na terenie wodniczek substancje śluzowe, zapasowe lub tłuszczowe. Tkanka łączna włóknista kręgowców składa się z komórek gwiaździstego kształtu, pomiędzy którymi w jednorodnej substancji zanurzone są włókna klejorodne i włókna elastyczne. Ten Rodzaj Tkanki nadaje elastyczność połączeniom stawowym, ścięgnom, zastawkom serca oraz ściankom naczyń krwionośnych. Natomiast występująca u kręgowców Tkanka łączna siateczkowata, ukształtowana z gwiaździstych komórek, tworzy siateczkę, w której może swobodnie krążyć Limfa oraz Składniki krwi. Tkanka ta występuje w różnych gruczołach wewnętrznych. Tkanka łączna chrzęstna to Rodzaj Tkanki podporowej. jej owalne komórki zatopione są w substancji podstawowej, co nadaje tkance Twardość, ale także elastyczność. Można wyróżnić trzy rodzaje Tkanki chrzęstnej: 1. szklistą, 2. sprężystą, 3. włóknistą. Tkanka kostna występuje u wszystkich grup kręgowców. Kość składa się z substancji organicznej oraz nadających jej dużą Twardość związków nieorganicznych. Wnętrze Kości wypełnia szpik kostny, jamę szpikowa wyścieła Błona łączono kontaktowa, a zewnętrzne części Kości pokrywa okostna. Krew i limfa. Płyny ciała stanowiąc środowisko wewnętrzne organizmu, spełniają bardzo różne funkcje. Krew krąży w systemie żył i tętnic, a do poszczególnych komórek ciała dociera za pośrednictwem naczyń włosowatych. Krew budują Składniki morfotyczne i osocze. Osocze zawiera około 90% wody, w której krążą Białka, związki mineralne, Witaminy, Hormony, Enzymy Kwasy tłuszczowe, Cholesterol, Kwas mlekowy, Glukoza, Mocznik, Bilirubina, Aminokwasy, Kreatyna i kreatynina. Jedno z zadań krwi to Transport gazów przez Czerwony Barwnik – hemoglobinę. Limfa jest płynem śródtkankowym powstałym na skutek przesączania się osocza krwi z naczyń włosowatych do przestrzeni międzykomórkowych. Osocze stanowi jej część płynna, w której zanurzone są leukocyty. Limfa, obmywając wszystkie komórki organizmu, dostarcza im substancji odżywczych oraz zwalcza inwazje bakteryjne. Z przestrzeni międzykomórkowych limfę zbierają przewody chłonne, wpadające do żyły głównej układu krwionośnego i w ten sposób płyny limfatyczne powracają do krwioobiegu. Gałęzią nauki zajmująca się budowa tkanek jest histologia. Nazwę tę wprowadził w 1819r. niemiecki Lekarz C. Mayer, który przedstawił nowy podział tkanek, zbliżony do podziału dzisiejszego.
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Tkanki roślinne
  2. Tkanki
  3. Tkanki
  4. Tkanki
  5. Tkanki zwirzęce
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie