Wyślij / drukuj

Owady społeczne to takie, u których występuje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla Dobra grupy. Tylko dwie grupy owadów stworzyły prawdziwą strukturę społeczna. Pierwszą z nich są wszystkie gatunki termitów, zwanych też inaczej Bielcami i będących przedstawicielami rzędu Isoptera, a do drugiej należą Mrówki, pszczoły i osy- przedstawiciele rzędu Hymenoptera. Cechą wspólna dla tych owadów jest cienkie połączenie pomiędzy tułowiem, a odwłokiem i, u wielu gatunków, odstraszające ubarwienie ciała. Mrówki występują na terenach prawie wszystkich lądów. Opisano dotychczas około 7000 tysięcy różnych gatunków. Największa ich część żyje w rejonach tropikalnych, chociaż nie trudno znaleźć ich Siedliska w strefie umiarkowanej. Taka różnorodność gatunkowa, dotyczy nie tylko budowy morfologicznej, lecz niekiedy także stylu życia, sposobu budowy gniazda czy odżywiania. Sukces ewolucyjny, jaki odniosły wraz z innymi owadami społecznymi, zawdzięczają między innymi sprawności w systemie porozumiewania się. Owady, tak jak Ludzie, porozumiewają się za pomocą dotyku, zapachu, dźwięku i wzroku. Przesyłają informacje, głaskając się czułkami, produkują różnego rodzaju chemiczne substancje zapachowe zwane feromonami, za pomocą których komunikują innym osobnikom w kolonii o tym, co się wokół nich dzieje. Wykorzystywane są również Ultradźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach, leżących powyżej górnej granicy słyszalności ludzkiego ucha. Dzięki temu Zwierzęta te mogą ze sobą „rozmawiać”, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mrówki występują na terenach prawie wszystkich lądów. Opisano dotychczas około 7000 tysięcy różnych gatunków. Największa ich część żyje w rejonach tropikalnych, chociaż nie trudno znaleźć ich Siedliska w strefie umiarkowanej. Taka różnorodność gatunkowa, dotyczy nie tylko budowy morfologicznej, lecz niekiedy także stylu życia, sposobu budowy gniazda czy odżywiania. PODZIAÂ
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie