Wyślij / drukuj

Lasy Polski Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki Obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma Klimat stosunkowo chłodny i ulegający wpływowi klimatu kontynentalnego, wykształciła się formacja lasów iglastych. Na obszarach pojezierzy, Niżu Środkowopolskiego i pasa wyżyn rosną lasy mieszane z przewagą drzew iglastych. Na południowym krańcu polski - w Karpatach i Sudetach - występują tzw. piętra roślinne (regiel dolny i górny), zajmowane przez lasy mieszane i iglaste. Dowodem przejściowości klimatu w Polsce są zasięgi występowania niektórych gatunków drzew. Przez Polskę przebiega także Wschodnia Granica zasięgu występowania buka i lipy.Obecnie Powierzchnia lasów w Polsce powoli, lecz stale wzrasta. Od II Wojny Światowej lesistość wzrosła od 20,8% do 28,1% powierzchni kraju. Jednak i tak pod względem lesistości Polska zajmuje 16 miejsce w Europie. Według prognoz w roku 2020 lesistość w Polsce ma wynosić ok. 30% (w krajach zachodnioeuropejskich średnia lesistość wynosi ok. 32% już teraz). Największą lesistość, bo około 48%, ma woj. Zielonogórskie. Najmniejszą - ok. 12% ma woj. Płockie. Typy lasów:Bory - lasy Iglaste, zajmują największą powierzchnię. Spotyka się też bory mieszane, ale w tych lasach obok przeważającej sosny występują Dąb, Brzoza, osika i lipa. Zajmują ok. 78% wszystkich lasów w Polsce. Grądy - wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą grabu. Występuje tam także Dąb, Brzoza, Topola, osika i lipa. Zajmują ok. 10% wszystkich lasów w Polsce.Â
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie