wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Wyjaśnij terminy: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, secesja

Wyślij / drukuj

Naturalizm – kierunek, który kazał mówić prawdę o biologizmie ludzkim, cielesności i fizjologii, starości i śmierci – traktuje człowieka jak przedmiot badań impresjonizm – nazwa od obrazu Moneta „Impresja. Wschód słońca”. Młodzi twórcy epoki Młodej Polski dążyli do uchwycenia Wrażenia, momentu subiektywnego postrzegania świata. Malarze impresjoniści operują grą świateł i cieni, a pisarze odtwarzają Nastrój, ulotność chwili, stosują subiektywną narrację symbolizm – poprzez Symbol można było wyrazić to, co niewyrażalne, ukazać treści wewnętrzne bez związku między wyglądem symbolu a rzeczą, którą przedstawia – można było nadać postać lękom, emocji, śmierci (występuje w twórczości m.in. H. Ibsena, Ch. Baudelaire’a, A. Rimbauld’a) secesja – wyodrębnia Ruch w sztuce, dziedzinie stroju, architekturze i stylistyce przedmiotów użytkowych, który wyrażał się w dążeniu do ozdobności, płynną linią, upodobaniem do bieli i barw pastelowych (np. suknie miały być zielone, Liliowe lub jasnoczerwone). Kobieta powinna być wiotka, krucha; lubiano też motywy roślinne, asymetrię, kształty strzeliste, Zmienność i Ruch natury