wypracowanie z języka Polskiego na temat:

Co to jest: epitet, Apostrofa, bajka, przenośnia, porównanie.

Wyślij / drukuj

Epitet - jest to Wyraz pełniący w tekście funkcje określenia rzeczownika najczęściej jest nim przymiotnik. Określa właściwości istot żywych np.szkolny kolega,przyroda. Przenośnia - połączenie wyrazów, które zmienia ich znaczenie. Porównanie-jest to wydatnienie pewnych Wiadomości opisanych przedmiotów,czynności,postaci,cech,na podstawiejakiegoś ich podobieństwa do innego przedmiotu. Apostrofa - bezpośredni zwrotdo osoby,bóstwa,uosobionego przedmiotu. Bajka - Jeden z gatunków literatury dydaktycznej