Wyślij / drukuj

sk 1. Definicje architektury 1) Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni (Brunazeli) 2) Architektura to wszystko to co Człowiek wykonuje w przestrzeni 3) Pojęcie archietktury pochodzi od greckiego słowa “ architekton” (główny budowniczy) . Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiążaniu z konstrukcją budowlaną w sposób wktóry orgonizuje Przestrzeń niezbędną do zaspokojena moterialnych i duchowych potrzeb człowieka . Kształtowanie się tej umiejętności sięga czasów najdawniejszych, gdy Człowiek pierwotny rozpoczął trudną sztukę budowania sobie schronienia przed zimnem , deszczem i dzikimi zwierzętami . W dziele architektury występują trzy Czynniki : Funkcja , konstrukcj i forma . Wszystki trzy muszą z sobą harmonizować ;żaden z nich nie może upośledzać pozostałych .Tym bardziej żaden z nich nie może pozostawać w sprzeczności
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Definicje i objaśnienia
  2. Definicje chemiczne i fizyczne
  3. Definicje i objaśnienia
  4. Definicje z mikro
  5. Jednostki, definicje...
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie