Wyślij / drukuj

Grecja z pewnością jest kolebką cywilizacji europejskiej. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie Język, Kultura, Sztuka, Architektura, Filozofia i demokracja. Filozofia Phileo ? lubić sophia ? mądrość Od zarania dziejów Ludzie szukali odpowiedzi na pytania: jak żyć, co to jest życie, jak powstało życie, jak powstał świat? Tymi zjawiskami zaczęli zajmować się filozofowie. To oni poszukiwali elementu od którego wszystko się zaczęło ? ARCHE. Dla Talesa z Miletu była to Woda, Tales był jednocześnie świetnym matematykiem. Uważa się go za ojca matematyki. Arche dla Heraklita z Efezu był ogień. Wielu filozofom zawdzięczamy rozwiązanie skomplikowanych problemów matematycznych i fizycznych. Pitagoras sformułował Twierdzenie określające stosunek długości boków trójkąta prostokątnego. Już Demokryt z Abdery odkrył, że świat zbudowany jest z atomów. Dopiero dwadzieścia trzy wieki później udowodniono to naukowo. Innym greckim uczonym był Archimedes, to on był twórcą prawa pozwalającego obliczyć Objętość przedmiotu poprzez zanurzenie go w wodzie. Ojcem filozofii okrzyknięto Sokratesa. Według wyroczni w Delfach był najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Zasłynął powiedzeniem Jedno wiem, że nic nie wiem. Platon ? uważał, że świat widzialny jest odbiciem jedynie prawdziwego świata idei, z których najważniejsza jest Idea dobra. Sokrates i Platon odegrali ważną rolę w skierowaniu uwagi filozofii na dziedziny takie Jak:: Etyka, Logika i nauki polityczne. Można śmiało powiedzieć, że Grecy stworzyli podstawy wszystkich nauk. Grecy byli ojcami myślenia historycznego w przeciwieństwie do kronikarzy z Egiptu, czy starożytnych państw Azji. Ojcem historii był Herodot. Swoje IX-tomowe dzieło tworzył na podstawie obserwacji i relacji naocznych świadków. Teatr W V w P.n.e. zwanym Złotym wiekiem Peryklesa nastąpił niebywały rozkwit dramatu (drama ? robić). Starożytna Grecja jest miejscem narodzin współczesnego dramatu. Teatr wywodzi się z obchodów świąt organizowanych ku czci Dionizosa (boga urodzajów, Wina i beztroski) ? Dionizje. W czasie tego święta chóry męskie śpiewały ody, a Przewodnik pochodu prowadził Dialog z uczestnikami. W póżniejszym okresie rozwinęły się dwa gatunki dramatu greckiego: Komedia i Tragedia, które zasadniczo się różniły. Teatr grecki odegrał ogromną rolę w kształtowaniu się teatru europejskiego. Przez stulecia powtarzano i modyfikowano greckie wzorce. Dramaty Sofoklesa i Ajschylosa są nadal aktualne i często grane we współczesnych teatrach. Demokracja ateńska ?Złoty Wiek Peryklesa? ? Perykles (495 ? 429 p.n.e.) był ateńskim mężem stanu, który wprowadził rewolucyjne zmiany w polityce oraz przyczynił się do rozwoju sztuki i architektury. Za jego czasów powstał Partenon ? pierwsza Budowla wzniesiona na Akropolu. Dzięki niemu w Atenach wykształcił się także nowy ustruj polityczny ? demokracja. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele mogli decydować o losach Polis, także wtedy wybierano ludzi, którzy przez dany Okres czasu sprawowali urzędy. Wiele państw na świecie nadal funkcjonuje na zasadach demokracji wprowadzonej przez ateńczyków. Sztuka Architektura W Grecji ukształtowały się dwa główne porządki architektoniczne, na których wzorowali się architekci następnych epok: - dorycki ? pochodzi od Dorów, kolumny nie mają bazy, stoją w bliskiej odległości od siebie. Przykład: Świątynia Zeusa w Olimpii. - joński ? pochodzi od Jonii (obecna Turcja), kolumny są cieńsze, mają bazy i stoją w większej odległości. Zakończone są tzw. baranimi rogami, przykłady: Erechtejon na Akropolu. Budowle wznoszone były na planie prostokąta, otoczone kolumnami, przykryte dwuspadowym dachem. Zdobione płaskorzeźbami i bogato, jaskrawo malowane wnętrza wiele razy były powtarzane lub udoskonalane przez mistrzów kolejnych epok (np. renesansu). Rzeźba Wraz z rozwojem ludności i zwracaniem uwagi na rzeczy piękne, dokonywał się rozwój i doskonalenie rzeźby. Artyści klasycyzmu tworzyli postacie dynamiczne, ważne były szczegóły ubioru i Harmonia ludzkiego ciała. Rzeźba tego okresu ukształtowała późniejszy kanon piękna. I chociaż wiele z nich nie przetrwało, a te co przetrwały są silnie zniszczone, bądź przetrwały ich wierne rzymskie kopie, to chyba nie ma człowieka, na którym by one nie wywierały ogromnego wrażenia Język Około 750 r. P.n.e. w wyniku kontaktów Greków z Fenicjanami Cywilizacja grecka osiągnęła inny Wymiar ? powstał precyzyjny Alfabet, znajdujący zastosowanie z niewielkimi zmianami w czasach dzisiejszych. W Kerameikos w Atenach odnaleziono wazę attycką z inskrypcją pisaną heksametrem ? temu, który był najlepszym tancerzem. Jest to przykład najwcześniejszego pisma alfabetycznego. Od tego czasu nastąpił stały rozwój kultury piśmiennej. Znajomość alfabetu ułatwiła wymianę myśli i doświadczeń, z czym wiązał się rozwój wielu dziedzin życia. Igrzyska olimpijskie Igrzyska odbywały się na cześć wszystkich bogów. Największe i najsłynniejsze odbywały się na cześć Zeusa co cztery lata w Olimpii. Pierwsze odbyły się 776 r. P.n.e. W czasie trwania igrzysk w całej Grecji obowiązywał pokój. Starożytne Olimpiady zakończyły się w 395 r. N.e. W 1896 r. Francuz Baron Pierre de Coubertin zorganizował I nowożytne Igrzyska w Atenach. Od tego czasu co cztery lata sportowcy z całego świata spotykają się na olimpiadzie. Wyjątek stanowił Okres I i II wojny światowej. Mimo wielu różnic pomiędzy igrzyskami starożytnymi a współczesnymi są one ich kontynuacją. Symbolem tego jest znicz olimpijski, który zapala się od ognia przyniesionego przez sztafetę z Olimpii. Dla uczczenia pierwszych greckich olimpiad reprezentacja Grecji zajmuje pierwsze zaszczytne miejsce w defiladzie otwierającej zawody. Olimpiada w 2004 roku odbędzie się w Atenach. Zgodnie z tradycją podczas igrzysk olimpijskich zapala się ogniem z Olimpii znicz w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Literatura Korzenie współczesnego pisarstwa tkwią w twórczości Homera, który żył w VIII w. P.n.e. Był on wędrownym, niewidomym pieśniarzem. Stworzył on pierwsze eposy Iliadę i Odyseję. Uważa się go za ojca literatury. Bajki o zwierzętach tworzył Ezop, był on niewolnikiem. W zachowaniu zwierząt ukrywał wady ludzi i je ośmieszał. Grecy są również twórcami książki podróżniczej, bowiem pierwszą taką książkę Hellados Periegesis ? Przewodnik po Helladzie napisał podróżnik i Historyk Pauzaniasz. Adresował on swe dzieło do Rzymian, którzy zwiedzali Zabytki starożytnej Grecji.