Wyślij / drukuj

Fotoemisja - Jest to zjawisko wysylania (wybijania) elektronów z powierzchni metalu pod wplywem światla Fotony :przenoszą oddzialywania elektromagnetyczne Fotony są to paczki (porcje) energii promieniowania elektromagnetycznego. Nie posiadają one ladunku elektrycznego, ani masy spoczynkowej.

Energia Elektryczna emitowana podczas naświetlenia plytki metalowej nie zalezy od natezenia promieniowania , a jedynie od dlugości fali tego promieniowania oraz liczba elektronów emitowanych z plytki jest proporcjonalna do natezenia padającego na nią promieniowania

Energie fotonu określamy wzorem: Mase fotonu określamy wzorem: Ped fotonu określamy wzorem: h - stala Placka v - czestotliwośc promieniowania elektromagnetycznego c - predkośc światla

Kwant energii

Energia Kinetyczna gdzie Ek - energia kinetyczna elektronu hv - energia fotonu W - praca wyjścia


Światlo rozchodzi sie w postaci kwantów o energii
E=h x v lecz wiec

Energia Kwantów jest odwrotnie proporcjonalnie do dlugości fali promieniowania

Energia kwantów określona jest wzorem lecz na podstawie wzoru Einsteina wiadomo ze E=mc2 wiec

Masa Kwantu jest odwrotnie proporcjonalna od dlugości fali

Zjawisko fotoelektryczne : Pod wplywem światla z powierzchni metalu są uwalniane elektrony które nazywamy fotoelektronami a samo zjawisko ma nazwe fotoelektrycznego

Doświadczenia wykazaly :-liczba uwalnianych fotoelektronów jest proporcjonalna do natezeniu padającego promieniowania
-Maksymalna energia kinetyczna fotoelektronów zalezy liniowo od czestotliwości padającego światlą a nie od jego natezenia
--Istnieje czestośc progowa V0 ponizej której zjawisko fotoelektronów nie zachodzi
Albert Einstein wyjaśnil zjawisko fotoelektryczne zakladając ze światlo jest wiązką kwantów o energii E=h x V
Gdzie h=6,625 x 1004 I x S V- czestotliwośc podanego promieniowania

Elektron pochlaniając kwant , cześc pochlanianej energii zuzywa na wykonanie pracy wyjścia W, a pozostalą zachowuje w postaci energii kinetycznej wiec h x v=W+Ek lecz

Budowa Fotokomórki


Zastosowanie fotokomórki
-jako urządzenia zliczające towary
-czujniki w lampach zmierzchowych
-w urządzeniach alarmowych