Wyślij / drukuj

Neurologia zajmuje się chorobami mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz niektórymi chorobami mięśni i nerwowego układu autonomicznego. Układ nerwowy jest najbardziej złożonym pod względem strukturalnym i czynnościowym układem organizmu ludzkiego, dlatego procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem, różnych struktur anatomicznych. Nerwice: psychonerwice, neurozy, Grupa psychogennych zaburzeń psych. wywołanych przez przewlekły Konflikt wewn., będący następstwem wcześniej doznanego urazu psychicznego lub innych czynników zakłócających prawidłowy rozwój psych. we wcześniejszych okresach życia; ten pierwotny Konflikt, jeśli jest rozwiązany w sposób niedostatecznie trwały i skuteczny, może aktywizować się pod wpływem aktualnych urazów psych. lub innych, niespecyficznych czynników obniżających Odporność osobowości chorych. Różnorodne objawy nerwicowe uważa się za próbę przezwyciężenia podstawowego konfliktu, w sposób dający częściową ulgę i pewne wtórne korzyści (np. zainteresowanie otoczenia), lecz za cenę utrwalania się tych dezorganizujących życie i niosących Cierpienie objawów. Postacie nerwicy biorą nazwy od dominujących w nich objawów (np. Nerwica lękowa, narządowa, natręctw, fobii, depersonalizacyjna, hipochondryczna, dysocjacyjna, konwersyjna). Z powodu nerwicy cierpi wg różnych oszacowań 15?25% populacji, jednak głębsze, bardziej przewlekłe i wymagające intensywnego leczenia postaci dotykają jedynie 4?5% populacji (pozostałe często mijają spontanicznie lub wymagają mniejszego wysiłku leczn.). W leczeniu dominuje Psychoterapia, która przy wykorzystaniu różnych sposobów zmierza do przebudowy istotnych właściwości osobowości chorych, m.in. przez: zwiększenie ich wglądu w mechanizmy zaburzeń (psychoanaliza), wyuczenie bardziej adekwatnych sposobów radzenia sobie z konfliktami, urealnienie nieadekwatnego obrazu siebie, zmianę nieprawidłowych relacji z innymi ludźmi lub korekcję niefunkcjonalnego sposobu bycia. Objawy: - Uczucie duszności - zawroty głowy, Niepewność, omdlenia - kołatanie serca - drżenie - obfite poty - Ból lub Uczucie rozpierania w klatce piersiowej - nudności bóle brzucha - odbijanie, Uczucie dławienia - uderzania ciepła i zimna - drętwienie i mrowienie Dłoń lub stóp - Strach przed utratą równowagi - Uczucie obawy przed śmiercią Leczenie: Zasadniczą metodą leczenia jest Psychoterapia, rekonstruująca Osobowość chorych lub przynajmniej podtrzymująca ich zdolności adaptacyjne. Jej dopełnieniem są różne oddziaływania natury społecznej. Zastosowanie leków psychotropowych ma Charakter jedynie pomocniczy ? należy się wystrzegać ich często, samowolnego niekontrolowanego lub bezkrytycznego używania. Choroba Alzhaimera: Choroba polegająca na rozlanym zwyrodnieniu i zaniku kory mózgu o charakterystycznym obrazie anatomopatologicznym; rozwój choroby wiąże się z ubytkiem neuronów i czynności układu cholinergicznego, w którym neuroprzekaźnikiem jest acetylocholina; prawdopodobne są przypadki predysponowane rodzinnie; przejawia się otępieniem przypominającym otępienie starcze, lecz występującym przedwcześnie (50?60 rok życia) i postępującym szybciej; specyficznego leczenia dotąd nie ma, chorzy wymagają opieki, pielęgnacji i leczenia powikłań. Leczenie: Dopiero niedawno zaczęto stosować preparaty, które mogą okazać się skuteczne w leczeniu choroby Alzheimera. Należy do nich takryna , która została wprowadzona do leczenia w 1993 r. Podczas badań klinicznych tego leku stwierdzono, że u 20% doszło do wyraźnej poprawy funkcji umysłowych, a u kolejnych 20% nastąpiło spowolnienie postępu choroby. Nieznane jest jednak odległy skutek działania preparatu. Najczęściej stwierdzanym objawem ubocznym tego leku jest uszkodzenie wątroby, dlatego otrzymujący go pacjęci muszą mieć często wykonywane Badania krwi w celu oceny czynności tego narządu. Ostatnio wprowadzono do leczenia donepezyl. Ma on poprawić Stan chorego, nie jest jednak lekiem zatrzymującym Postęp choroby. Inne Metody leczenia: celem leczenia choroby Alzheimera, tak przy użyciu leków, jak i metod alternatywnych, jest poprawa jakości życia pacjenta: Hydroterapia, Muzykoterapia, Leczenie dietą, kontakt ze zwierzętami. Inne przyczyny otępienia Należą do nich: Alkoholizm, niedożywienie, Depresja, nadużywanie środków uspokajających i innych leków mogących wpływać na Stan psychiczny, a także guzy mózgu, udar mózgu, choroby układu krążenia, Choroba Parkinsona. Choroba parkinsona: drżączka poraźna, schorzenie ośrodkowego układu nerwowego polegające na niedoborze dopaminy w związku z powolnym zanikiem neuronów w niektórych jądrach podkorowych mózgu; przyczyny choroby nie są znane; występuje gł. u mężczyzn w wieku 40?50 lat; objawia się wzmożeniem napięcia mięśniowego, spowolnieniem ruchowym, drżeniem spoczynkowym rąk i palców; Twarz Staje się nieruchoma, ?maskowata?, mruganie powiek rzadkie, Chód patologiczny; zmian psych. na ogół nie ma. Leczenie farmakologiczne, niektóre postacie choroby Parkinsona leczy się również operacyjnie; ostatnio są prowadzone próby domózgowego wszczepiania Tkanki embrionalnej produkującej dopaminę; opisana 1817 przez J. Parkinsona. Leczenie: Polega na podawaniu prekursorów dopaminy, czasem alkaloidów tropinowych lub ich syntetycznych pochodnych. Niekiedy stosuje się Leczenie neurochirurgiczne .
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie