referat z pedagogiki lub psychologii na temat:

rytmy biologiczne w życiu człowieka

Wyślij / drukuj

Rytmy biologiczne.Rytm biologiczny-jest to cykliczne,okresowe wygaszanie lub spowalnianie określonych narządów.Bodźce wpływające na rytmy biologiczne człowieka:-endogenne:wewnętrzne,-egzogenne:zewnętrzne.U człowieka spotykamy rytmy:roczne(np.forma sportowców),miesięczne(menstruacja)dobowe(regulowane głównie przez zmiany oświetlenia).Rytm dobowy-jest rytmem z którym mamy do czynienia codziennie,przez całe życie,jest on regulowany gł.przez zmiany oświetleni.Człowiek każdego dnia funkcjonuje na określonym poziomie aktywności po czym następuje spowolnienie wszystkich reakcji podczas snu. Klasyfikacja rytmó biol.ze względu na pochodzenie.Przykład.Dokonująd klasyfikacji rytmów biologicznych ze względu na pochodzenie-czyli Czynniki determinujące ich istnienie możemy wyróżnić dwa Bodźce wpływające na rytmy biologiczne:engogenne(wewnętrzne)i egzogenne(zew.).:rytm roczny(np. forma sportowa,jest regulowany głównie przez Czynniki wewnętrzne),rytm sezonowy(aktywność nasza jest regulowana przez pory roku,oraz związaną z tym zmianą oświetlenia,czynniki zewn),rytm miesięczny(menstruacja,czynnik wew.),rytm dobowy(jest rytmem z którym mamy do czynienia codziennie,przez całe życie,jest on regulowany gł.przez zmiany oświetleni.Człowiek każdego dnia funkcjonuje na określonym poziomie aktywności po czym następuje spowolnienie wszystkich reakcji podczas snu..regulowany głównie przez Czynniki zewnętrzne-oświetlenie). Klasyfikacja rytmów biol.ze względu na Częstotliwość występowania.Dokonując klasyfikacji rytmów biologicxznych ze względu na Częstotliwość ich występowania możemy wymienić rytmy:roczne,sezonowe,miesięczne,dobowe(jest rytmem z którym mamy do czynienia codziennie,przez całe życie,jest on regulowany gł.przez zmiany oświetleni.Człowiek każdego dnia funkcjonuje na określonym poziomie aktywności po czym następuje spowolnienie wszystkich reakcji podczas snu..regulowany głównie przez Czynniki zewnętrzne-oświetlenie),oraz jedne z najkrótszych-cykle periodyczne występujących wyładowań elektrycznych w ukł.nerwowym.
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie