Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

sceptycyzmdoktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; Metoda powstrzymywania się od osądu, systematycznego wątpienia a. destrukcyjnego krytycyzmu w stosunku do wszystkiego a. do pewnych określonych spraw; por. agnostyk. Sceptyk zwolennik sceptycyzmu; Człowiek sceptyczny, wątpiący, niedowierzający.
hedonizmfiloz. Doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe Dobro człowieka, za główny Motyw działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za warunek szczęścia;
cynizmpostawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez nią instytucji, sposobów postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości; Doktryna cyników, zwolenników gr.-rz. szkoły filoz. (V w. p.n.e.-IV w. n.e.), lekceważących przyjęte normy i zwyczaje, ograniczających swe potrzeby do minimum, uważających życie psa za Symbol życia zgodnego z naturą; por. Diogenesa beczka.
Diogenesa beczka - Symbol ograniczania swoich potrzeb do minimum, wyrzekania się jakichkolwiek wygód; Diogenesa Latarnia - Symbol pogardy dla współczesnych, niewiary w możliwość znalezienia wśród nich prawdziwego człowieka; Diogenesa Puchar - dwie dłonie Złożone na kształt miseczki; Diogenes cenobita - Gatunek kraba pustelnika żyjącego u wybrzeży Florydy (USA) w muszlach ślimaków (jak Diogenes w beczce); por. cynizm. Diogenes z Synopy (ok. 413-323), Filozof gr. ze szkoły cyników, który wg Legendy mieszkał w beczce; pewnego razu, w Biały dzień, spacerował z zapaloną latarnią, mówiąc: "Szukam człowieka";

str 1
sceptycyzm
doktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy
wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; metoda
powstrzymywania się od osądu, systematycznego wątpienia a. destrukcyjnego
krytycyzmu w stosunku do wszystkiego a. do pewnych określonych spraw; por.
agnostyk. [[sceptyk]] zwolennik sceptycyzmu; [[człowiek]] sceptyczny, wątpiący,
niedowierzający.
hedonizm
filoz. [[doktryna]] etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe
dobro człowieka, za główny [[motyw]] działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za
warunek szczęścia;
cynizm
postawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych
w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez nią instytucji, sposobów
postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości;
doktryna cyników, zwolenników gr.-rz. szkoły filoz. (V w. p.n.e.-IV w. n.e.),
lekceważących przyjęte normy i zwyczaje, ograniczających swe potrzeby do
minimum, uważających życie psa za [[symbol]] życia zgodnego z naturą; por. Diogenesa
beczka.
Diogenesa beczka
- [[symbol]] ograniczania swoich potrzeb do minimum, wyrzekania
się jakichkolwiek wygód; Diogenesa [[latarnia]] - [[symbol]] pogardy dla współczesnych,
niewiary w możliwość znalezienia wśród nich prawdziwego człowieka; Diogenesa
puchar - dwie dłonie [[złożone]] na kształt miseczki; [[Diogenes]] cenobita - [[gatunek]] kraba
pustelnika żyjącego u wybrzeży Florydy (USA) w muszlach ślimaków (jak Diogenes
w beczce); por. cynizm.
Diogenes z Synopy (ok. 413-323), [[filozof]] gr. ze szkoły cyników, który wg legendy
mieszkał w beczce; pewnego razu, w [[biały]] dzień, spacerował z zapaloną latarnią,
mówiąc: "Szukam człowieka";

sceptycyzm
doktryna przecząca możliwości uzyskania jakiejkolwiek wiedzy
wiarygodnej i uzasadnionej a. wątpiąca o wartości ludzkiego poznania; metoda
powstrzymywania się od osądu, systematycznego wątpienia a. destrukcyjnego
krytycyzmu w stosunku do wszystkiego a. do pewnych określonych spraw; por.
agnostyk. Sceptyk zwolennik sceptycyzmu; Człowiek sceptyczny, wątpiący,
niedowierzający.
hedonizm
filoz. Doktryna etyczna, uznająca przyjemność (rozkosz) za cel i najwyższe
dobro człowieka, za główny Motyw działania, a uniknięcie przykrości (bólu) za
warunek szczęścia;
cynizm
postawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych
w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez nią instytucji, sposobów
postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości;
doktryna cyników, zwolenników gr.-rz. szkoły filoz. (V w. p.n.e.-IV w. n.e.),
lekceważących przyjęte normy i zwyczaje, ograniczających swe potrzeby do
minimum, uważających życie psa za Symbol życia zgodnego z naturą; por. Diogenesa
beczka.
Diogenesa beczka
- Symbol ograniczania swoich potrzeb do minimum, wyrzekania
się jakichkolwiek wygód; Diogenesa Latarnia - Symbol pogardy dla współczesnych,
niewiary w możliwość znalezienia wśród nich prawdziwego człowieka; Diogenesa
puchar - dwie dłonie Złożone na kształt miseczki; Diogenes cenobita - Gatunek kraba
pustelnika żyjącego u wybrzeży Florydy (USA) w muszlach ślimaków (jak Diogenes
w beczce); por. cynizm.
Diogenes z Synopy (ok. 413-323), Filozof gr. ze szkoły cyników, który wg legendy
mieszkał w beczce; pewnego razu, w Biały dzień, spacerował z zapaloną latarnią,
mówiąc: "Szukam człowieka";
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie