z pedagogiki lub psychologii na temat:

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Zmiana wersji
Wyślij / drukuj

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności, wymioty, bóle głowy, jadłowstręt, Pocenie się, kołatanie serca. Potem z czasem dołączają się trudniości zasypiania, lęk, koszmarne sny, drażliwość, wybuchowość, depresja. Objawy abstynencyjne ustępują po ponownym wprowadzeniu alkoholu do organizmu, jest to tzw. Klin przynoszący ulgę, czy picie w nocy. Podobnie jest w narkomanii - dolegliwości występujące po wydaleniu z organizmu narkotyku łagodzi jego ponowne wprowadzenie (oczywiście łagodzi na krótki czas, po czym jest jeszcze gorzej). I to jest właśnie Uzależnienie od środka odurzającego. Ciąg alkoholowy Upijanie się Dzień w Dzień przez kilka dni lub tygodni. Zwykle poprzedzone okresem picia mniejszych ilości alkoholu. Ciąg alkoholowy jest pewnym dowodem, że jest się już alkoholikiem co najmniej w fazie krytycznej rozwoju Uzależnienia od alkoholu. Delirium tremens Inaczej majaczenie drżenne. Rozpoczyna się wieczorem i występuje w nocy. Alkoholicy doznają omamów wzrokowych lub słuchowych, towarzyszy temu bezsenność, lęk, niepokój ruchowy, Utrata orientacji co do czasu, miejsca i otoczenia. Może wystąpić drżenie ramion, tułowia, karku. Może wystąpić podwyższona Temperatura ciała. Delirium rozpoczyna się w 2-3 dobie po zaprzestaniu picia lub w czasie długiego ciągu alkoholowego. Pierwszymi sygnałami zagrażającego delirium są występujące po zaprzestaniu picia spłycenie snu, koszmarne sny i nadwrażliwość na Bodźce słuchowe lub wzrokowe. Delirium lub objawy przeddeliryjne są sygnałem "osiągnięcia" fazy przewlekłej Uzależnienia od alkoholu. Padaczka alkoholowa Jest następstwem uszkodzenia mózgu przez alkohol. Napady padaczki alkoholowej występują najczęściej w 1-2 dobie po zaprzestaniu picia. Pierwsza pomoc obejmuje przede wszystkim włożenie jakiegoś przedmiotu między Zęby (co zapobiega przegryzieniu języka) i ułożenie na miękkim podłożu. Prowokowane przez Alkohol napady padaczki stanowią zawsze poważne niebezpieczeństwo utraty życia. System iluzji i zaprzeczeń Stanowi Objaw psychologiczny alkoholizmu decydujący o samozagładzie. Jest on oparty o Mechanizm obronny projekcji, czyli wyrzucania na zewnątrz przyczyn własnego postępowania i odpowiedzialności za własne postępowanie. Formuje się także w oparciu o myślenie magiczne i życzeniowe, tzn. przekonania typu np. "Starczy komuś Coś wmawiać, żeby to było naprawdę". Poczynając od końca fazy krytycznej Alkoholik przechodzi także przez udowadnianie, że jest silniejszy Niż Alkohol ("Mogę pić dalej, bo jak chcę, to mogę nie pić"). Tym sposobem nawet przerwa w piciu ulega nieświadomemu "wbudowaniu" w "ideologię dorobioną do picia" - czyli System iluzji i zaprzeczeń. Znane ze skuteczności Ośrodki leczenia alkoholizmu na Zachodzie oparły swoje programy pomocy alkoholikom na zasadach ruchu Anonimowych Alkoholików tzw. Dwunastu Krokach AA. Twórcy tego ruchu (lata 1935-1940 w USA) nawiązali do przemian jakie przeszedł św. Paweł - jako człowiek, który doznał doświadczenia klęski swego dotychczasowego życia, swego człowieczeństwa. W celu wyjścia z nałogu niezbędne jest uczęszczanie na spotkania grup Anonimowych Alkoholików. Dobre lecznictwo alkoholizmu działa z dużą skutecznością, rzędu nawet 50-70% pacjentów nie wracających do picia po leczeniu. Leczenie alkoholizmu Nie jest leczeniem w znaczeniu słowa "leczenie" powszechnie przyjętym w społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca usunąć przyczyny choroby. Leczenie alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i własnego wysiłku człowieka - by nie pić. O ile taka Decyzja i wysiłek nie zostaną podjęte - człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się na Leczenie alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się Ludzie uzależnieni od alkoholu konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. Warto zaznaczyć, że "rozstanie z alkoholem" zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej - zwłaszcza Program AA. W wypadku poszukiwania przez Państwa dróg wyjścia z problemu alkoholowego, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą terapeutyczną.
str 1
Alkoholowy [[Zespół]] Abstynencyjny
Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności,
wymioty, bóle głowy, jadłowstręt, [[pocenie]] się, kołatanie serca. [[Potem]] z czasem
dołączają się trudniości zasypiania, lęk, koszmarne sny, drażliwość, wybuchowość,
depresja. Objawy abstynencyjne ustępują po ponownym wprowadzeniu alkoholu do
organizmu, jest to tzw. [[klin]] przynoszący ulgę, czy picie w nocy. Podobnie jest w
narkomanii - dolegliwości występujące po wydaleniu z organizmu narkotyku łagodzi jego
ponowne wprowadzenie (oczywiście łagodzi na krótki czas, po czym jest jeszcze gorzej).
I to jest właśnie [[uzależnienie]] od środka odurzającego.
Ciąg alkoholowy
Upijanie się [[dzień]] w [[dzień]] przez kilka dni lub tygodni. Zwykle poprzedzone okresem
picia mniejszych ilości alkoholu. [[Ciąg]] alkoholowy jest pewnym dowodem, że jest się już
alkoholikiem co najmniej w fazie krytycznej rozwoju [[uzależnienia]] od alkoholu.
Delirium tremens
Inaczej majaczenie drżenne. Rozpoczyna się wieczorem i występuje w nocy. Alkoholicy
doznają omamów wzrokowych lub słuchowych, towarzyszy temu bezsenność, lęk,
niepokój ruchowy, [[utrata]] orientacji co do czasu, miejsca i otoczenia. Może wystąpić
drżenie ramion, tułowia, karku. Może wystąpić podwyższona [[temperatura]] ciała. Delirium
rozpoczyna się w 2-3 dobie po zaprzestaniu picia lub w czasie długiego ciągu
alkoholowego. Pierwszymi sygnałami zagrażającego delirium są występujące po
zaprzestaniu picia spłycenie snu, koszmarne sny i nadwrażliwość na bodźce słuchowe
lub wzrokowe. Delirium lub objawy przeddeliryjne są sygnałem "osiągnięcia" fazy
przewlekłej [[uzależnienia]] od alkoholu.
Padaczka alkoholowa
Jest następstwem uszkodzenia mózgu przez alkohol. Napady padaczki alkoholowej
występują najczęściej w 1-2 dobie po zaprzestaniu picia. Pierwsza pomoc obejmuje
przede wszystkim włożenie jakiegoś przedmiotu między [[zęby]] (co zapobiega
przegryzieniu języka) i ułożenie na miękkim podłożu. Prowokowane przez alkohol
napady padaczki stanowią zawsze poważne niebezpieczeństwo utraty życia.
System iluzji i zaprzeczeń
Stanowi [[objaw]] psychologiczny alkoholizmu decydujący o samozagładzie. Jest on oparty
o [[mechanizm obronny]] projekcji, czyli wyrzucania na zewnątrz przyczyn własnego
postępowania i odpowiedzialności za własne postępowanie. Formuje się także w oparciu
o myślenie magiczne i życzeniowe, tzn. przekonania typu np. "Starczy komuś coś
wmawiać, żeby to było naprawdę". Poczynając od końca fazy krytycznej alkoholik
przechodzi także przez udowadnianie, że jest silniejszy [[niż]] [[alkohol]] ("Mogę pić dalej, bo
jak chcę, to mogę nie pić"). Tym sposobem nawet przerwa w piciu ulega
nieświadomemu "wbudowaniu" w "ideologię dorobioną do picia" - czyli [[system]] iluzji i
zaprzeczeń.
Znane ze skuteczności
Ośrodki leczenia alkoholizmu na Zachodzie oparły swoje programy pomocy alkoholikom
na zasadach ruchu Anonimowych Alkoholików tzw. Dwunastu Krokach AA. Twórcy tego
ruchu (lata 1935-1940 w USA) nawiązali do przemian jakie przeszedł św. [[Paweł]] - jako
człowiek, który doznał doświadczenia klęski swego dotychczasowego życia, swego
człowieczeństwa. W celu wyjścia z nałogu niezbędne jest uczęszczanie na spotkania
grup Anonimowych Alkoholików. Dobre lecznictwo alkoholizmu działa z dużą
skutecznością, rzędu nawet 50-70% pacjentów nie wracających do picia po leczeniu.
Leczenie alkoholizmu
Nie jest leczeniem w znaczeniu słowa "leczenie" powszechnie przyjętym w
społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca
usunąć przyczyny choroby. [[Leczenie]] alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny
Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności,
wymioty, bóle głowy, jadłowstręt, Pocenie się, kołatanie serca. Potem z czasem
dołączają się trudniości zasypiania, lęk, koszmarne sny, drażliwość, wybuchowość,
depresja. Objawy abstynencyjne ustępują po ponownym wprowadzeniu alkoholu do
organizmu, jest to tzw. Klin przynoszący ulgę, czy picie w nocy. Podobnie jest w
narkomanii - dolegliwości występujące po wydaleniu z organizmu narkotyku łagodzi jego
ponowne wprowadzenie (oczywiście łagodzi na krótki czas, po czym jest jeszcze gorzej).
I to jest właśnie Uzależnienie od środka odurzającego.
Ciąg alkoholowy
Upijanie się Dzień w Dzień przez kilka dni lub tygodni. Zwykle poprzedzone okresem
picia mniejszych ilości alkoholu. Ciąg alkoholowy jest pewnym dowodem, że jest się już
alkoholikiem co najmniej w fazie krytycznej rozwoju Uzależnienia od alkoholu.
Delirium tremens
Inaczej majaczenie drżenne. Rozpoczyna się wieczorem i występuje w nocy. Alkoholicy
doznają omamów wzrokowych lub słuchowych, towarzyszy temu bezsenność, lęk,
niepokój ruchowy, Utrata orientacji co do czasu, miejsca i otoczenia. Może wystąpić
drżenie ramion, tułowia, karku. Może wystąpić podwyższona Temperatura ciała. Delirium
rozpoczyna się w 2-3 dobie po zaprzestaniu picia lub w czasie długiego ciągu
alkoholowego. Pierwszymi sygnałami zagrażającego delirium są występujące po
zaprzestaniu picia spłycenie snu, koszmarne sny i nadwrażliwość na bodźce słuchowe
lub wzrokowe. Delirium lub objawy przeddeliryjne są sygnałem "osiągnięcia" fazy
przewlekłej Uzależnienia od alkoholu.
Padaczka alkoholowa
Jest następstwem uszkodzenia mózgu przez alkohol. Napady padaczki alkoholowej
występują najczęściej w 1-2 dobie po zaprzestaniu picia. Pierwsza pomoc obejmuje
przede wszystkim włożenie jakiegoś przedmiotu między Zęby (co zapobiega
przegryzieniu języka) i ułożenie na miękkim podłożu. Prowokowane przez alkohol
napady padaczki stanowią zawsze poważne niebezpieczeństwo utraty życia.
System iluzji i zaprzeczeń
Stanowi Objaw psychologiczny alkoholizmu decydujący o samozagładzie. Jest on oparty
o Mechanizm obronny projekcji, czyli wyrzucania na zewnątrz przyczyn własnego
postępowania i odpowiedzialności za własne postępowanie. Formuje się także w oparciu
o myślenie magiczne i życzeniowe, tzn. przekonania typu np. "Starczy komuś coś
wmawiać, żeby to było naprawdę". Poczynając od końca fazy krytycznej alkoholik
przechodzi także przez udowadnianie, że jest silniejszy Niż Alkohol ("Mogę pić dalej, bo
jak chcę, to mogę nie pić"). Tym sposobem nawet przerwa w piciu ulega
nieświadomemu "wbudowaniu" w "ideologię dorobioną do picia" - czyli System iluzji i
zaprzeczeń.
Znane ze skuteczności
Ośrodki leczenia alkoholizmu na Zachodzie oparły swoje programy pomocy alkoholikom
na zasadach ruchu Anonimowych Alkoholików tzw. Dwunastu Krokach AA. Twórcy tego
ruchu (lata 1935-1940 w USA) nawiązali do przemian jakie przeszedł św. Paweł - jako
człowiek, który doznał doświadczenia klęski swego dotychczasowego życia, swego
człowieczeństwa. W celu wyjścia z nałogu niezbędne jest uczęszczanie na spotkania
grup Anonimowych Alkoholików. Dobre lecznictwo alkoholizmu działa z dużą
skutecznością, rzędu nawet 50-70% pacjentów nie wracających do picia po leczeniu.
Leczenie alkoholizmu
Nie jest leczeniem w znaczeniu słowa "leczenie" powszechnie przyjętym w
społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca
usunąć przyczyny choroby. Leczenie alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i
str 2
własnego wysiłku człowieka - by nie pić. O ile taka [[decyzja]] i wysiłek nie zostaną podjęte
- człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się
na [[leczenie]] alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się [[ludzie]] uzależnieni od alkoholu
konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. Warto
zaznaczyć, że "rozstanie z alkoholem" zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd
szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej -
zwłaszcza [[program]] AA.
W wypadku poszukiwania przez Państwa dróg wyjścia z problemu alkoholowego,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą terapeutyczną.

własnego wysiłku człowieka - by nie pić. O ile taka Decyzja i wysiłek nie zostaną podjęte
- człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się
na Leczenie alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się Ludzie uzależnieni od alkoholu
konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. Warto
zaznaczyć, że "rozstanie z alkoholem" zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd
szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej -
zwłaszcza Program AA.
W wypadku poszukiwania przez Państwa dróg wyjścia z problemu alkoholowego,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą terapeutyczną.
Pobierz prace (Do pobrania wymagana jest odpowiednia ilość punktów)
  1. doc doc Pobierz wersję oryginalną
Prace i materiały o pododbnej tematyce
  1. Podstawowe sposoby działania w kierowaniu zespołem - przykłady
Portal Zgapa.pl nie jest odpowiedzialny za treści materiałów w tym także komentarzy pochodzących od użytkowników serwisu.
Inne Wypracowania znajdziesz na tej stronie