Czytaj więcej"/> Drukuj
Zwierzęta
Zwierzę -
Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Nazwa międzynarodowa
Animalia
Zwierzęta - wielokomórkowe, najczęściej tkankowe (tkanki zwierzęce) heterotroficzne organizmy żywe. Uznaje się, że przodkami zwierząt byli magazynujący glikogen przedstawiciele królestwa Protista. Występuje u nich w okresie rozwoju zarodkowego stadium blastuli.

Systematyka

Zwierzęta jako królestwo (lub podkrólestwo) obejmuje około 1,5 mln gatunków (800 tysięcy to owady), dzielące się na:
Zwierzę -
Typ: wielokomórkowce pośrednie (Mesozoa)Zwierzę -

Zwierzę -Zwierzę -
(rząd owadów)
Zwierzę -
Zwierzę -Zwierzę -

Nauka o zwierzętach to zoologia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-15 17:56:48