Czytaj więcej"/> Drukuj
Związki metaloorganiczne to związki chemiczne metali zawierające przynajmniej jedno wiązanie metal-węgiel. Często, przez laików, mylone są ze związkami kompleksowymi (kompleks to metal połączony z ligandami, nie musi zawierać wiązań metal-węgiel), ze względu na to, że większość, choć nie wszystkie związki metaloorganiczne mają charakter kompleksów. Np. butylolit i metylotrioksoren(VII) są związkami metaloorganicznymi, natomiast octan palladu i hem nie.
Związki metaloorganiczne składają się z centrum metalicznego, którym może być jeden, bądź kilka atomów metalu oraz z otaczających to centrum ligandów, którymi mogą być pojedyncze atomy niemetalu oraz rozmaite, organiczne i nieorganiczne grupy.
Związki metaloorganiczne niezwykle rzadko występują w naturze. Jedyny związek metaloorganiczny występujący w organizmie człowieka to witamina B12. Spora część centrów aktywnych enzymów ma wbudowane atomy metali, których układ wiązań koordynacjnych z otaczającymi je aminokwasami nadaje kształt tym centrom i co za tym idzie decyduje o aktywności katalitycznej tych enzymów. Jednakże (z wyjątkiem witaminy B12) nie ma w tych związkach wiązań metal-węgiel, zatem nie są metaloorganiczne (ale są związkami kompleksowymi). Typowym przykładem enzymu z centrum metalicznym jest hemoglobina. Związki metaloorganiczne są też bardzo często wykorzystywane jako efektywne katalizatory wielu reakcji organicznych - ich szczególna geometria umożliwia m.in. syntezę związków o porządanej konfiguracji stereochemicznej i jest podstawą syntezy asymetrycznej.
Najważniejsze związki metaloorganiczne:
Zobacz też: cykl wykładów o chemii metaloorganicznej (pliki pdf)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 09:50:12