Czytaj więcej"/> Drukuj
Związek chemiczny to zbiór atomów, które są trwale połączone wiązaniami chemicznymi. Najmniejszą porcją związku chemicznego jest cząsteczka. Cząsteczki mogą więc ulegać przemianom tylko na skutek pękania i/lub powstawania wiązań. Tradycyjnie związki chemiczne dzielimy na organiczne i nieorganiczne, ale jest to podział daleki od precyzji - istnieją związki, które można by zaliczyć od obu klas. Niekiedy wydziela się też inne grupy np. związki krzemoorganiczne.
Niektóre nieorganiczne związki chemiczne to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 23:06:14