Czytaj więcej"/> Drukuj
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) - obecnie według Statutu ZNP jest "jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby...", zwane dalej członkami ZNP.
Historia ruchu zawodowego nauczycieli i jego rodowód sięga 1905 roku. Ruch ten na przestrzeni swojej 100-letniej historii przechodził różne koleje dziejów. W 1930 roku nastąpiło połączenie Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich i powstała organizacja pod nazwą stosowaną do dnia dzisiejszego - Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 17:04:09