Czytaj więcej"/> Drukuj
Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) jest nauką o zwierzętach, czyli o wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, za wyjątkiem mikroorganizmów (o których traktuje mikrobiologia a także ich zachowaniach i budowie.
W skład jej wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: protozoologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok (paleozoologia i paleozoogeografia), o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko (ekologia) oraz nauki obejmujące systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych, także nauki zajmujące się budową i funkcjami ciała zwierząt, np.: anatomia, fizjologia, morfologia, embriologia, cytologia.
Pierwsze prace z dziedziny zoologii są autorstwa Arystotelesa (IV w. p.n.e.). Spośród około 300 jego dzieł do najważniejszych należą: Historia naturalna zwierząt, O częściach zwierząt oraz O pochodzeniu zwierząt. Arystoteles jest nazywany ojcem zoologii.
Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła teoria ewolucji Ch.R. Darwina, ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, która przyczyniła się do wyjaśnienia m.in. procesów i zjawisk z zakresu ewolucji i embriologii, a także anatomii porównawczej.
Do czasopism naukowych z dziedziny zoologii, ukazujących się w Polsce, należą m.in.: Annales Zoologici, Zoologica Poloniae , Acta Palaeontologica Polonica , Przegląd Zoologiczny .
Systematyka zoologii jest dosyć rozbudowana:
Portal zoologiczny:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 11:02:33