Czytaj więcej"/> Drukuj

Zieloni 2004, partia polityczna o charakterze proekologicznym i wolnościowym, założona 6 września 2003 roku przez osoby z różnych środowisk pozarządowych a w szczególności organizacji: ekologicznych, feministycznych, praw człowieka (w tym ochrony praw mniejszości seksualnych, religijnych i narodowych). Partia jest członkinią Europejskiej Partii Zielonych powołanej w lutym 2004 w Rzymie oraz ściśle współpracuje z Grupą Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim.

Program polityczny

Zieloni 2004 za podstawowe wartości uznają:
(na podst. "Zielonego Manifestu" – dokumentu programowego partii).
Zieloni 2004 m.in. pragną rozdziału kościoła od państwa; prawa do legalnej aborcji oraz wprowadzenia rejestrowanych związków homoseksualnych i heteroseksualnych (konkubinaty).

Gospodarka

Program gospodarczy Zielonych 2004 opiera się na koncepcji ekologicznej i społecznej gospodarki rynkowej, czyli wdrażaniu zrównoważonego rozwoju – integracji celów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych poprzez m.in.:
Zieloni 2004 wskazują także na konieczność skutecznego wdrażania zasady zanieczyszczający płaci (będącej podstawową zasadą integracji polityki ekologicznej i polityki gospodarczej) – truciciele muszą ponosić pełne koszty zanieczyszczania środowiska. Wprowadzanie eko-społecznej gospodarki rynkowej przynosi także rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowe miejsca pracy w nowoczesnych sektorach gospodarki: energetyce odnawialnej, termorenowacji, rolnictwie ekologicznym, budownictwie ekologicznym (np. domy bezemisyjne), transporcie przyjaznym środowisku, "przemyśle" odmaterializowywania gospodarki, zarządzaniu jakością itp.
Zieloni 2004 wskazują na ogromne znaczenie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w sferze ekonomicznej – wyrównywanie płacy za wykonywanie tej samej pracy, zwiększanie udziału kobiet w zarządzaniu firmami adekwatne do poziomu wykształcenia itp. Zieloni 2004 są przeciwni budowaniu rozwoju gospodarczego na łamaniu praw człowieka i pracownika, niszczeniu środowiska czy rozwoju przemysłu zbrojeniowego i jądrowego.
W programie gospodarczym nie sposób nie odnieść się do globalizacji. Zieloni 2004 to partia alterglobalistyczna - wspólnie z Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim i Europejską Partią Zielonych podejmuje działania na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju: poprawy jakości życia i stanu środowiska także w krajach biedniejszych, sprawiedliwego handlu światowego (jako alternatywy dla koncepcji neokonserwatystów tzw. "wolnego" handlu), zwiększenia znaczenia pomocy rozwojowej będącej alternatywą dla unilateralizmu i militaryzmu.
Partia jest za członkostwem Polski w Unii Europejskiej; popiera projekt konstytucji UE bez odwołań do chrześcijaństwa w preambule, sprzeciwiała się głoszonemu przez rząd Leszka Millera i większe partie opozycji hasłu Jana Rokity "Nicea albo śmierć".

Wybory

Na razie partia startowała tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia zarejestrowała listy w 3 z 15 okręgów wyborczych. Średnio w trzech okręgach zgromadzili 0,98% głosów poparcia, co w skali kraju przełożyło się na wynik 0,27%.
Dnia 21 maja 2005 roku partia podpisało porozumienie z SDPL o wspólnym stacie w wyborach do Parlamentu we wrześniu 2005 roku.

Władze partii

Współprzewodniczącymi Zielonych 2004Magdalena Mosiewicz i Dariusz Szwed
Do Rady Krajowej Partii należą, poza członkami zarządu, następujące osoby: Agata Anacik, Beata Maciejewska, Beata Nowak, Diana Pawłowska, Małgorzata Tkacz, Jacek Bożek, Radosław Gawlik, Wojciech Kłosowski, Bartosz Lech, Krystian Legierski, Piotr Porożyński.
W skład Zarządu Partii, poza współprzewodniczącymi, wchodzą: Marta Jermaczek (członkini zarządu), Izabela Kowalczyk (członikini zarządu), Krzesimir Florek (sekretarz), Jerzy Rychlicki (skarbnik).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-28 06:10:39