Czytaj więcej"/> Drukuj
Zgromadzenie zakonne - zakony, instytuty zakonne bądź zorganizowane wspólnoty osób świeckich i duchownych, pragnących żyć według reguł zakonnych.
Zgromadzenia zakonne można podzielić na mnisze i żebrzące, a także na zamknięte i nauczające. Inny podział: zakony ścisłe (ze ślubami uroczystymi), własciwe zgromadzenia zakonne (ze ślubami zwykłymi), bezhabitowe oraz stowarzyszenia (instytuty świeckie ze ślubami prywatnymi).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 12:44:22