Czytaj więcej"/> Drukuj
Zewnętrzne Karpaty Wschodnie (522, 524-526) – wschodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Najwyższym szczytem jest Howerla (2061 m n.p.m.) w Czarnohorze. Wyższe partie gór okalnie uległy zlodowaceniu w plejstocenie.
Zewnętrzne Karpaty Wschodnie są przedłużeniem Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jedną z różnic, jest to że we wschodniej części brak zrównanego pogórza, jego przedłużeniem są Góry Sanocko-Turczańskie, a następnie Beskidy Brzeżne, które zwężają się i zanikają.
W południowo wschodniej części tej jednostki, ruchy górotwórcze objęły też podkarpackie serie młodszych (neogeńskich) skał. Tak powstałe góry określa się mianem Subkarpat i podobną jednostkę wyróżnia się w Karpatach Południowych.
Zewnętrzne_Karpaty_Wschodnie -
Zewnętrzne_Karpaty_Wschodnie -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-03 08:52:39