Czytaj więcej"/> Drukuj
Zbrodnie przeciwko ludzkości - morderstwa, eksterminacje, niewolnicze wykorzystywanie i inne nieludzkie czyny popełnione wobec ludności cywilnej przed lub w czasie wojny.
W przeciwieństwie do np. ludobójstwa czy zbrodni wojennych, "zbrodnie przeciw ludzkości" przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego nie były pojęciem zbyt dobrze zdefiniowanym, co wprowadzało większą możliwość nadużywania tego pojęcia w celach propagandowych.
Za zbrodnie przeciwko ludzkości często uważa się zbrodnie nazistowskie w okupowanych krajach Europy w czasie II wojny światowej, eksterminacja narodu żydowskiego (holocaust), zbrodnie stalinowskie, masowe morderstwa na Bałkanach w latach 90. i inne.
Obecnie prawo międzynarodowe uznaje za zbrodnię przeciw ludzkości rażące naruszenie dowolnego punktu Karty Praw Narodów ONZ oraz dodatkowo kilka innych zbrodni, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Zbrodni przeciw Ludzkości, który jest cześcią Traktatu Rzymskiego, podpisanego przez wszystkie kraje członkowskie ONZ w 1998 r i stanowi podstawę działania Międzynarodowego Trybunału Karnego
Prawo międzynarodowe
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 22:25:36