Czytaj więcej"/> Drukuj
Zawód - zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.
Zawód jest też jedną z podstaw zróżnicowania struktury społecznej we współczesnych społeczeństwach i kształtuje pozycję społeczną jednostki oraz jej prestiż. W Polsce przez długi czas utrzymuje się np. wysoki prestiż górnika, chociaż w społeczeństwach Zachodniej Europy najbardziej prestiżowymi sa zawody wymagające wysokich kwalifikacji, w tym wyższego wykształcenia.
W Polsce zawody kategoryzowane są przez Polską Socjologiczną Klasyfikację Zawodów. Odmienna klasyfikacja zawodów isnieje w Miedzynarodowej Klasyfikacji Zawodów.
Zawód może dzielić się na specjalności.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 18:54:57