Czytaj więcej"/> Drukuj
Zatruciem nazywamy zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem toksyny na organizm.
Można dokonać podziału zatruć wg różnych kryteriów : Podstawowe zasady leczenia zatruć to :

Rodzaje zatruć

Biorąc pod uwagę przyczyny powstawania, zatrucia można podzielić na:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 15:09:43