Czytaj więcej"/> Drukuj
Zapożyczenia językowe to zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. Zapożyczenia zacierają pierwotne zależności między językami.
Pierwszą ważną grupę zapożyczeń stanowią pojedyncze słowa, głównie w dziedzinach na które dotychczas nie było odpowiednio rozbudowanego słownictwa.
Inną dużą grupę stanowią zmiany zasięgu semantycznego słów pod wpływem obcego języka. Np. polskie słowo projekt odpowiada angielskiemu draft lub design, angielski project natomiast to polskie przedsięwzięcie czy zamierzenie. Coraz częściej używa się jednak projekt w znaczeniu project ze wzgledu na podobieństwo brzmienia.
Trzecią ważną grupą jest zapożyczanie wyrażeń. Tak np. angielskie wyrażenie political correctness przeszło w polskie polityczna poprawność. Nastąpiło tu zapożyczenie zależności między określeniami political/polityczna oraz correctness/poprawność.
Przykładem mało rozpowszechnionej kalki z angielskiego jest "adresować problem" (address a problem) w znaczeniu "zrobić coś w związku z problemem". Nie licząc informatyków takie użycie słowa "adresować" w języku polskim jest praktycznie niespotykane i może być niezrozumiałe.

Zapożyczenia fonetyczne

Języki zmieniają swoją fonetykę pod wpływem innych języków, przede wszystkim zachowując cechy fonetyczne zapożyczonych morfemów.
Tak np. w języku polskim miękkie r i t (i kilka innych spółgłosek) przeszły odpowiednio w ż (pisownia rz) i ć. Jednak wiele nowych zapożyczeń posiada miękkie r (ring, porównaj z rynek) oraz t (tik w znaczeniu odruch, porównaj z tykać).
Początkowo mają one status allofonów, czyli wariantów któregoś z bardziej rozpowszechnionych dźwięków. W przypadku jeśli wiele takich zapożyczeń wejdzie do języka często uzyskują one status pełnoprawnych fonemów.

Zapożyczenia gramatyczne

Słabiej są zbadane wpływy gramatyki jednego języka na drugi, choć wiele wskazuje na to, że i one odgrywają znaczącą rolę.

Zapożyczenia wg języków

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 18:33:58