Czytaj więcej"/> Drukuj
Zakon to organizacja, której członkowie, często żyjący w pewnym od osobnieniu od reszty społeczeństwa, poświęcają się wypełnianiu zasad danej religii. Członkowie zakonu (mężczyźni — mnisi, zakonnicy, bracia; kobiety — zakonnice, mniszki, siostry) zwykle nie są postrzegani ani jako świeccy, ani jako członkowie kleru, choć np. w Kościele katolickim możliwe jest łączenie członkostwa w zakonie ze święceniami kapłańskimi (osobie takiej przysługuje tytuł „ojca”).
Zjawisko istnienia zakonów (monastycyzm) jest spotykane w większości religii, choć niektóre wyznania (np. protestantyzm je odrzucają.
W chrześcijaństwie zakon ma zatwierdzoną przez Kościół regułę. Jego członkowie składają uroczyste śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Wśród zakonów chrześcijańskich wyróżnia się zakony mnisze (np. benedyktyni, trapiści), żebrzące (franciszkanie, dominikanie) i rycerskie (krzyżacy, templariusze). W odróżnieniu od członków zakonu członkowie zgromadzeń zakonnych składają tylko śluby proste.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 17:59:11