Czytaj więcej"/> Drukuj
Zagłębie Dąbrowskie - kraina historyczno-geograficzna obejmująca wschodnią część województwa śląskiego i zachodnią cześć województwa małopolskiego. Historycznie Zagłębie Dąbrowskie jest częścią Małopolski

Granice

W skład Zagłębia wchodzą bezsprzecznie następujące miejscowości:
Jest to więc obszar powiatu będzińskiego, oraz powiatów grodzkich Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.
Często błędnie do Zagłębia Dąbrowskiego zaliczane są również miejscowości sąsiednie takie jak :

Nazwa

Nazwa : "Zagłębie Dąbrowskie" - tłumaczy się w zasadzie samoistnie : Zagłębie oznacza obszar na którym występują i są eksploatowane złoża naturalne. Stąd mówimy np. o Zagłębiu Ruhry, Zagłębiu Górnośląskim, Zagłębiu Wałbrzyskim. W przeciwieństwie jednak do wyżej wspomnianych nazwa Zagłębie w odniesieniu do regionu w widłach Brynicy i Białej Przemszy przyjęła się jako określenie krainy historyczno - geograficznej na podobnych zasadach jak np. Górny Śląsk. Przymiotnik : "Dąbrowskie" wziął się od jednej z kulturalnych stolic regionu : Dąbrowy Górniczej.

Historia

Do XIX wieku Zagłębie Dąbrowskie stanowiło integralną część Małopolski (za wyjątkiem krótkiej przynależności części regionu tzw. księstwa siewierskiego od XII do XV wieku do Śląska, oraz okresu 1793-1807 kiedy Zagłębie zostało przyłączone do tzw. Nowego Śląska). Po kongresie wiedeńskim Dąbrowskie znalazło się w granicach zaboru rosyjskiego, gdzie w związku z odkryciem i ekspolatacją węgla kamiennego, oraz budową w 1859 roku kolei warszawsko - wiedeńskiej zaczął się tworzyć największy w królestwie region przemysłowy. Gdzieś mniej więcej w połowie XIX stulecia na powstający właśnie powiat będziński utarła się i przyjęła nazwa Zagłębie. Odrębność regionu została potwierdzona w okresie II RP, kiedy Zagłebie stanowiło część województwa kieleckiego i po drugiej wojnie światowej, kiedy utworzono województwo śląsko-dąbrowskie. Dopiero od lat pięćdziesiątych XX wieku w związku z polityką PRL - niwelowania róźnic pomiędzy regionami, oraz przyjazdem na Zagłębie za pracą mieszkańców z całej Polski (głównie z krakowskiego i kieleckiego) podobieństwo do sąsiedniego (przez słynną w okolicy granicą na Brynicy) Śląska staje się coraz wyraźniejsze. Warto jednak podkreślić, że nigdy urodzony i mieszkający w Sosnowcu, czy w Będzinie nie powie, że jest Ślązakiem,tylko Zagłębiakiem podobnie zresztą tak go odbierze mieszkaniec Katowic, czy Chorzowa. Niestety dla mieszkańców pozostałej części kraju, głównie z powodu terminu : "województwo śląskie" Katowice i Sosnowiec stanowią ten sam region
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 10:55:25