Czytaj więcej"/> Drukuj
Zachowanie obiektu – w informatyce zestaw operacji, które mogą być wykonane 'z udziałem' obiektu wyspecyfikowanych jako jego interfejs.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-05 12:51:30