Czytaj więcej"/> Drukuj
Zachowanie (czasem określane jako behawior) człowieka lub zwierzęcia - skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym (stosunkowo krótkotrwałym) czasie, na który składają się reakcje ruchowe wykonywane za pomocą mięśni szkieletowych. Może być reaktywne lub celowe - ukierunkowane na osiągnięcie celu (czynność).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-22 08:28:13