Czytaj więcej"/> Drukuj
Zaburzenia somatoformiczne - forma zaburzeń nerwicowych, objawiające się tym, że osoby dotknięte nimi, odczuwają objawy sugerujące istnienie somatycznych problemów medycznych, chociaż nie ma żadnych organicznych lub czynnościowych podstaw uzasadniających występowanie takich problemówCarson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003), Psychologia zaburzeń, Tom 1, GWP, Gdańsk, ISBN 83-89120-17-8.

Cechy charakterystyczne zaburzeń somatoformicznych

Zaburzenia somatoformiczne wg DSM-IV

Diagnoza różnicowa

هجاس
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 15:54:26