Czytaj więcej"/> Drukuj
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (skrót ZUS) - jest polską państwową jednostką organizacyjną o osobowości prawnej z siedzibą w Warszawie. Do najważniejszych zadań ZUSu należy realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Alimentacyjnego, realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.
Zobacz w Internecie: Oficjalna strona ZUS
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 01:56:06