Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyraz to pewna wyróżniona fonetycznie czy też graficznie część wypowiedzi składająca się z jednego lub więcej morfemów.
"Wyraz" nie jest tworem w pełni obiektywnym i co jest wyrazem a co nim nie jest zależy w sporym stopniu od tradycji językoznawczej danego języka. W językach fleksyjnych pojęcie wyrazu jest dość jasne - wyrazem jest morfem bazowy z dołączonymi do niego wszystkimi morfemami odmiany, w przypadku języka polskiego dodatkowo granice wyrazu wyznacza stały akcent na drugą sylabę od końca.
Jednak nawet tutaj jest wiele niejasności, na przykład:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-26 20:53:54