Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyporność to podstawowy parametr określający wielkość okrętów wojennych, rzadziej innych jednostek pływających. Wyporność jest miarą siły wyporu, określa masę wody wypartej przez zanurzoną część okrętu zgodnie z prawem Archimedesa (objętość zanurzonej części okrętu pomnożoną przez ciężar właściwy wody). Miarą wyporności jest tona (tona angielska = 1016 kg).
Wyporność okrętu zmienia się w zależności od jego aktualnej masy, dlatego wyróżnia się przede wszystkim: Najczęściej podawana jest wyporność standardowa - pojęcie to zostało wprowadzone na konferencji waszyngtońskiej w 1922 jako ujednolicony sposób mierzenia cieżaru okrętów. Pojęcie to zastąpiło tzw. wyporność normalną, mierzoną różnie w poszczególnych flotach. Jako jednostkę wyporności standardowej czasami dla odróżnienia podaje się tony standardowe (ts) lub tony waszyngtońskie (tW).
Wielkość statków cywilnych określa się przez pojemność brutto (BRT) i netto (NRT) oraz nośność statku (DWT).
Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 20:25:22