Czytaj więcej"/> Drukuj
Wycofanie lub rezygnacja to jeden z przejawów dewiacji społecznej w ujęciu Roberta Mertona polegający na całkowitym odrzuceniu norm społecznych lub wartości uznawanych w danym społeczeństwie. Oznacza ono też odrzucenie celów grupowych oraz środków realizacji tychże celów.
Przejawami tego typu dewiacji może być bezdomność, prostytucja czy narkomania we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli jednak osoby wycofujące się z systemu aksjonormatynego tworzą alternatywne normy i wartości, wówczas zachowanie takie określane jest jako bunt.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-07-14 01:28:35