Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyżyna Kolorado - kraina geograficzna położona w Górach Skalistych w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, na terenie stanu Kolorado, Utah, Arizona, Nowy Meksyk.
Na terenie Wyżyny Kolorado pojawiają się utwory prekambryjskie, powstałe w trakcie licznych trangresji morskich, procesów górotwórczych, ruchów uskokowych wraz z towarzyszącymi im wylewami wulkanicznymi prekambryjska tarcza krystaliczna została przykryta osadami paleozoicznymi i mezozoicznymi, pochodzącymi z niszczenia brzeżnych, dźwigających się gór. Jest nieckowatym wypiętrzeniem, tworem młodych, ciągnących się południkowo łańcuchów górskich tworzonych przez Kordyliery.
Liczne rzeki (m.in. Kolorado, San Juan, Green) toczą swe wody w wiekich kanionach, wyżłobionych w potężnych masywach górskich i wyżynach. Przeważa skąpa roślinność pustyń i półpustyń, związana z położeniem w cieniu opadowym.
Przeważa klimat podzwrotnikowy kontynentalny, wybitnie suchy.
Niewielkie ośrodki wydobycia bogatych złóż uranu, molibdenu i wanadu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 03:39:17