Czytaj więcej"/> Drukuj
Wolny rynek to taki sposób koordynacji działań społeczeństwa w sferze gospodarki, gdzie kwestie wielkości i struktury produkcji, sposobu wytwarzania i adresowania powstałych dóbr są rozwiązywane przez spontaniczne działania anonimowych uczestników - producentów i konsumentów. Przeciwieństwem wolnego rynku jest interwencjonizm państwowy czyli taki sposób koordynacji w gospodarce, gdzie państwo może wprost nakazywać co i jak produkować oraz komu przekazywać wytworzone dobra.
We współczesnych systemach gospodarczych najczęściej obecne są obydwa wymienione wyżej elementy koordynacji gospodarczej. Prawdziwa wolność gospodarcza w danym państwie zależy od proporcji tych dwóch elementów (wolnego rynku i interwencjonizmu) w systemie gospodarczym państwa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-05 12:12:37