Czytaj więcej"/> Drukuj
Wolne Oprogramowanie (ang. Free Software, pokrewne pojęcie Otwarte Oprogramowanie Open Source – dosłownie Otwarte Źródła) – jest to ruch programistów i użytkowników komputerów zaangażowanych w działania na rzecz swobodnego dostępu do oprogramowania przez ogół użytkowników.

Historia

Nazwa free software pochodzi z lat 80., gdy dostępny wcześniej wraz z otwartymi źródłami system Unix został skomercjalizowany przez AT&T, co spowodowało odcięcie dostępu do kodu oraz jego swobodnego rozwoju (
Przeciwstawił się temu haker z MIT (Massachusetts Institute of Technology), Richard M. Stallman (RMS), który zapoczątkował ruch na rzecz tworzenia „wolnego” oprogramowania (nie chodzi tu o kwestie finansowe – oprogramowanie „wolne” może być płatne – choć zazwyczaj nie jest) pod nazwą GNU (GNU's Not UNIX). Był on także założycielem organizacji Free Software Foundation (FSF). Zasadniczą cechą wolnego oprogramowania jest możliwość jego dalszego rozpowszechniania i modyfikacji oraz pełna dostępność jego kodu źródłowego.
Natomiast nazwa open source powstała w 1998 wraz z rozpowszechnieniem przez Netscape Communications Corporation kodu źródłowego przeglądarki Mozilla, opartej na licencji gwarantującej każdemu prawa do dowolnego użytku, modyfikacji, redystrybucji kodu. Miało to związek z chęcią wciągnięcia dużych firm i korporacji do ruchu wolnego oprogramowania. Firmy te obawiały się powiązania z tego rodzaju oprogramowaniem. Ruch otwartego oprogramowania kładzie większy nacisk na kwestie techniczne i organizacyjne związane z wolnością kodu odsuwając na nieco dalszy plan kwestie ideologiczne. Jego założycielami i orendownikami są Eric S. Raymond (ESR) i Bruce Perens.

Licencje

Wśród różnych rodzajów licencji wolnego oprogramowania można wyróżnić:
i wiele innych. Należy również wspomnieć o domenie publicznej, która nie jest licencją, lecz brakiem praw autorskich i w konsekwencji żadna licencja nie jest potrzebna, lecz każdy może rozpowszechniać takie oprogramowanie (czy inne dzieło) na zasadach własnej, zupełnie dowolnej licencji.

Definicje

Określeniem open source nazywane powinno być jedynie oprogramowanie spełniające warunki zasad Open Source wyznaczonych przez Open Source Initiative (OSI). Ponieważ zasady te zostały pierwotnie skopiowane z The Debian Free Software Guidelines (wytycznych, należących do Umowy społecznej Debiana, określających jakie wymogi musi spełniać oprogramowanie, by można je było uznać za free software) – zamieniając jedynie słowo „Debian” na „produkt” itp. i naturalnie „free software” na „open source” – w praktyce jeśli licencja danego programu spełnia warunki definicji free software to również i open source i vice versa. Podstawowa różnica tkwi nie w szczegółach technicznych, a w filozofii.

Filozofia

Istnieje wyraźna rozbieżność między filozofiami free software a open source. Free software kładzie główny nacisk na strony moralne i etyczne dostępności oprogramowania, natomiast open source podkreśla znaczenie technicznej doskonałości kodu. W praktyce każde oprogramowanie typu free software jest jednocześnie open source, ale nie każde oprogramowanie typu open source jest zarazem free software (ponieważ pierwotna idea jest bardziej radykalna, a w ruchu potomnym została w pewnym sensie złagodzona). Ze względu na istniejące różnice podejścia obu ruchów określa się je nieraz zbiorczym terminem FLOSS (Free/Libre Open Source Software), spotykanym głównie w oficjalnych analizach i temu podobnych dokumentach.

Znane postacie

Osoby związane z ruchem Wolnego oprogramowania:
Richard Stallman, Linus Torvalds, Alan Cox, Eric Raymond, Larry Wall, Eric Allman, Bruce Perens.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:20:33