Czytaj więcej"/> Drukuj
Volapük (nazwa oznacza 'język (ogólno)światowy') - sztuczny język opracowany w 1879 roku przez niemieckiego księdza Johanna Martina Schleyera, który wierzył, że robił to z nakazu Boga. Powstał w oparciu o łacinę, niemiecki, francuski i angielski, przy czym najwięcej elementów pochodzi z tego ostatniego. Wyrazy były jednak zniekształcane, czego przykładem jest sama nazwa języka - "vol" (świat) i "pük" (język) pochodzą od angielskich wyrazów "world" i "speech".
Wolapik zyskał w pewnym okresie znaczną popularność - w 1889 roku, a więc jeszcze w dwa lata po ukazaniu się esperanto, istniało 316 podręczników w 25 językach, 283 kluby i 25 gazet. W tym czasie aktywnych użytkowników języka było ok. 200 tys., głównie na kontynencie europejskim i amerykańskim, a więc więcej niż miał jakikolwiek język sztuczny poza esperanto. Jednak od tej pory był sukcesywnie wypierany przez znacznie łatwiejszy w nauce język Zamenhofa.
W 1931 roku Arie de Jong dokonał rewizji wolapiku, która początkowo została powszechnie przyjęta przez niemal wszystkich zwolenników języka, ale później została zarzucona. Wolapik był trapiony przez walki wokół proponowanych reform i zasad kierowania językiem. Język ożył w pewnej mierze po pojawieniu się Internetu - istnieje kilka pocztowych grup dyskusyjnych, a także Wikipedia w tym języku, aczkolwiek o bardzo ograniczonych zasobach.
Duże zbiory publikacji w języku wolapik istnieją w Internacia Esperanto-Muzeo w Wiedniu, American Philosophical Society w Filadelfii, (http://www.amphilsoc.org/library/mole/v/volapuk.htm), oraz Centre de documentation et d'étude sur la langue internationale w Chaux-de-Fonds, Szwajcaria.
Przykładowy tekst (modlitwa "Ojcze Nasz"):
   O Fat obas, kel binol in süls, paisaludomöz nem ola!

   Kömomöd monargän ola!

   Jenomöz vil olik, äs in sül, i su tal!

   Bodi obsik vädeliki govolös obes adelo!

   E pardolös obes debis obsik,

   äs id obs aipardobs debeles obas.

   E no obis nindukolös in tendadi;

   sod aidalivolös obis de bas.

   Jenosöd!


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 22:43:02