Czytaj więcej"/> Drukuj
Wodorotlenek sodu, NaOH, związek nieorganiczny, bardzo silna zasada.
Nazwy techniczne wodorotlenku sodu to soda żrąca, soda kaustyczna, a nazwą ług sodowy określa się wodny roztwór NaOH.
W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła. Ma własności higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza, dlatego należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.

Sposoby otrzymywania

Druga z tych reakcji przebiega bardzo gwałtownie, w jej wyniku powstaje gazowy wodór. NaHCO3 → NaOH + CO2
Reakcja ta zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury.
Na skalę przemysłową otrzymuje się go poprzez elektrolizę wodnego roztworu chlorku sodu

Zastosowanie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 19:55:33