Czytaj więcej"/> Drukuj
Wołacz (łac. vocativus) - forma używana w zwrotach bezpośrednich, 7. przypadek polskiej deklinacji. Pochodzi z greki i łaciny. W języku polskim często zamiast niej występuje mianownik, co jest uznawane za błąd fleksyjny. Niestety, w dzisiejszym języku potocznym forma wołacza jest uznawana za dodającą cech emocjonalnych wypowiedzi. W staropolszczyźnie apostrofa w mianowniku uznawana była za poprawną. Ciekawostką jest, że wołacz czasami (w języku potocznym) może zastępować mianownik, np. "Jasiu przyszedł". W liczbie mnogiej wołacz jest taki sam, jak mianownik.
Wołacz występuje również w innych językach, np. w czeskim i bułgarskim. Zob. przypadek.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 16:20:21