Czytaj więcej"/> Drukuj
Wincenty Okoń – polski pedagog, urodził się w 1914 w Chojeńcu. Większość pracy badawczej związał z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Badań Pedagogicznych. Zajmował się procesem dydaktycznym oraz jego uwarunkowaniami, kształceniem wielostronnym, historią myśli pedagogicznej XIX i XX wieku, zagadnieniami związanymi z pedeutologią, problematyką organizacji badań pedagogicznych. Współpracownik UNESCO, członek Polskiej Akademii Nauk.
Prace pedagogiczne: W. Okoń jest autorem teorii kształcenia wielostronnego, w myśl której w nauczaniu należy uwzględniać stronę teoretyczną, praktyczną i emocjonalną nauczania, a nie jedynie teoretyczną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 15:41:29