Czytaj więcej"/> Drukuj
Wielkość fizyczna, fizyczna właściwość ciała lub zjawiska, którą można odróżnić od innych właściwości (jakościowo) oraz określić ilościowo. Wielkości fizyczne w fizyce mają określone właściwości geometryczne, zwłaszcza ze względu na własności transformacyjne podczas zmiany układu współrzędnych ( porównaj Szczególna teoria względności, fizyka relatywistyczna), to znaczy mają określony charakter tensorowy, są: wielkościami skalarnymi (skalarami, mogą być też bezwymiarowymi liczbami), wektorami, tensorami wyższych rzędów.
W mechanice kwantowej wielkości fizyczne stają sie operatorami działającymi na przestrzeni Hilberta możliwych stanów układu kwantowego. Nadal jednak zachowują swój tensorowy charakter ( wielkości skalarne opisywane są przez operatory skalarne, wielkosci wektorowe przez operatory wektorowe itp.)
Zależności między wielkościami fizycznymi wyraża się wzorami wielkościowymi. Wartości liczbowe wielkości są wyrażane w jednostkach miar. Zestawienie jednostek miar wielkości i zależności między nimi określane są w układach jednostek miar. Obecnie w fizyce i innych naukach obowiązuje układ SI.
Najważniejsze wielkości fizyczne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-28 14:26:53