Czytaj więcej"/> Drukuj
Wielkie Równiny to rozległa kraina geograficzna na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.

Charakterystyka obszaru kulturowego

Wielkie Równiny to również jeden z większych kręgów kulturowych Ameryki Północnej. Wielkie Równiny cierpiały na niedobory opadów, stąd też nie rozwinęło się na nich rolnictwo. Ludy zamieszkujące te tereny żyły z myśliwstwa, a ich głównym źródłem pożywiania były bizony, antylopy, łosie i jelenie wapiti.

Indianie Wielkich Równin

Sarsi
Assiniboinowie
Gros Ventres (Atsina)
Kri
Czarne Stopy
Wrony
Lakota
Czejenowie
Arapaho
Komancze
Kiowa
Kiowa-Apacze

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 04:27:53