Czytaj więcej"/> Drukuj
Wielkie Góry Wododziałowe (ang. Great Dividing Range) – łańcuch górski ciągnący się wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii od Cieśniny Bassa na południu po półwyspu Jork na północy na przestrzeni ponad 3500 km.
Najwyższe wysokości - powyżej 2000 m n.p.m. - osiąga położone na południu pasmo Alp Australijskich z kulminacją w postaci Góry Kościuszki (2234 m n.p.m.). Inne ważne pasma to, idąc dalej ku północy, Góry Błękitne (1360 m), góry Liverpool (1830 m) oraz góry New England (1615 m). W północnej części na obszarze półwyspu Jork Wielkie Góry Wododziałowe przyjmują postać wyżyny osiągającej 500-600 m. Jedynie niektóre odosobnione wzniesienia przekraczają 1500 m. Wielkie Góry Wododziałowe cechuje asymetria zboczy - wschodnie opadają stromo w stronę morza, zachodnie są łagodniejsze.
W górach tych występują bogate złoża surowców mineralnych, m.in. węgiel kamienny, rudy żelaza, cyny i wolframu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 22:53:32