Czytaj więcej"/> Drukuj
Wielki Wybuch (ang. Big Bang) to model powstania Wszechświata uznawany przez współczesną kosmologię za najbardziej prawdopodobny.
Według tego modelu "Wielki Wybuch" miał dokonać się ok. 13,7 mld lat temu, i w jego wyniku powstał Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia, oddziaływania, itd.)
Utożsamianie wielkiego wybuchu z eksplozją jest o tyle niefortunne, że proces ten, tak jak rozumie i ujmuje go współczesna kosmologia nie tyle polegał na ekspansji materii w pustej przestrzeni co raczej dotyczył "rozdymania" przestrzeni jako takiej (porównaj także model Friedmana).
Uznawane współcześnie fakty przemawiające za prawdziwościa modelu Wielkiego Wybuchu to zjawisko ucieczki galaktyk, istnienie promieniowania tła oraz udane wyjaśnienie procentowego udziału lekkich pierwiastków (H, He, Li) w składzie Wszechświata i zgodność modelu z innymi teoriami, w tym z ogólną teorią względności.
Teoria Wielkiego Wybuchu nie daje odpowiedzi na pytanie "Co było przed?". W szczególności nie mówi
  1. czy Wielki Wybuch jest absolutnym początkiem fizycznego świata (wtedy na gruncie kosmologii pytanie "co było przed Wielkim Wybuchem?" traci sens).
  2. czy jest tylko względnym początkiem nowego stadium (tzn. że świat fizyczny istniał już wcześniej, tylko nie znana jest jego postać).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 11:06:12