Czytaj więcej"/> Drukuj
Kaukaz nazywany także Wielkim Kaukazem, pasmo górskie w zachodniej Azji pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim. Obszar górski leżący na terenie Rosji, Azerbejdżanu i Gruzji, między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Na północ od Kaukazu przebiega umowna granica Europa-Azja. Powierzchnia ok. 440 tys. km2. Ciągnie się na dł. ponad 1100 km. Jego oś orograficzną tworzą dwa równoległe pasma: Główne (najwyższy szczyt - Szchara 5058 m) i Boczne (Elbrus 5642 m). Pocięty głębokimi dolinami. Najwyższe piętra mają typową rzeźbę alpejską. Zbudowany gł. z mezozoicznych i trzeciorzędowych skał osadowych. Bogaty w bogactwa naturalne: ropa naftowa, gaz ziemny, żelazo, mangan, miedź itd. Ośrodki turystyczne i uzdrowiska: Soczi, Kisłowodzk, Piatigorsk, Żelaznowodzk, Przyelbrusie. Stosunkowo gęste zaludnienie. Występuje kilkanaście różnych narodowości. Częste są konflikty, przeradzające się, szczególnie po rozpadzie ZSRR, w lokalne wojny.

Dane statystyczne

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-26 07:39:52