Czytaj więcej"/> Drukuj
Wiek jako jednostka czasu to 100 lat liczone od roku kończącego się cyframi "01" do najbliższego roku kończącego się dwoma zerami, np. od 1501 do 1600 to wiek XVI. Numery wieków w języku polskim pisze się zwyczajowo cyframi rzymskimi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 15:10:24