Czytaj więcej"/> Drukuj
Wejherowo -

Wejherowo - miasto powiatowe w województwie pomorskim, powiat wejherowski. Z miastami: Rumia i Reda tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem.

Dane ogólne

Historia

Wejherowo założył w 1643 roku wojewoda Jakub Weiher, prawa miejskie uzyskało w 1650 roku. Po 1676 roku przeszło na własność lokalnych rodzin magnackich. W wyniku I rozbioru 1772 przyłączono je do Prus. 1818 zostało miastem powiatowym w rejencji gdańskiej (Prusy Zachodnie). 1870 Wejherowo (które wówczas nazywało się Neustadt) otrzymało połączenie kolejowe z Gdańskiem i Koszalinem. W owym czasie miasto zamieszkane było w większości przez Niemców i Kaszubów. Na przełomie XIX i XX wieku intensywnie rozwijało się gospodarczo. W 1920 roku wróciło do Polski (mimo protestów lokalnej ludności). Stało się siedzibą powiatu morskiego w województwie pomorskim (który obejmował również Puck i Hel). Wkrótce struktura demograficzna zaczęła się powoli zmieniać na korzyść Polaków. W dwudziestoleciu międzywojennym był tu jeden z głównych ośrodków regionalizmu (postulowano autonomizację regionu Pomorza w ramach państwa polskiego). We wrześniu 1939 roku Wejherowo zajęte przez Niemców, ponownie przemianowane na Neustadt. Krótko po zakończeniu działań wojennych miasto odwiedził gauleiter Pomorza Artur Greiser, który publicznie pogroził antyniemiecko nastawionym mieszkańcom Wejherowa. W okresie okupacji działała tu konspiracyjna organizacja "Gryf Pomorski". Na przełomie 1939 i 1940 roku Niemcy rozstrzelali w Piaśnicy Wielkiej 10-12 tys. przedstawicieli lokalnej inteligencji (w tym wielu wejherowian). W marcu 1945 roku miasto zostało wyzwolone przez wojska radzieckie. W 1975 roku Wejherowo utraciło status powiatu, by w 1999 roku ponownie go odzyskać (w ramach województwa pomorskiego).
Wejherowo -
z armatą 85 mm jako pomnik w Wejherowie

Zabytki

Znani mieszkańcy

Dorota Masłowska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, pisarka, autorka książki - bestselleru z 2002 roku Wojna polsko-ruska

Edukacja

Miasta partnerskie Wejherowa

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 11:44:25