Czytaj więcej"/> Drukuj
Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.
Patrz też: ciepło spalania, termodynamika
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-18 18:51:03