Czytaj więcej"/> Drukuj
Własność - prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. W szczególności właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzystania z rzeczy są przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej własności. Własność jest funkcją rozwoju stosunków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Na temat początków własności rzymskiej istnieje wiele hipotez. Powszechnie przyjmuje się, iż wcześniej wykształciło się prawo jednostki na rzeczach ruchomych, a dopiero później na nieruchomościach.

Negatywna definicja własności

Wskazywała, że właściciel mógł czynić ze swoją własnością wszystko, byleby w zakreślonych ustawowo granicach.

Pozytywna definicja własności

Ustawodawca w regulacjach prawnych wyliczał uprawnienia właściciela pełnego.

Sposoby nabycia własności

Przeniesienie własności

Ograniczenia prawa własności

Własność w średniowiecznej Polsce

Własność w Rzeczypospolitej szlacheckiej

Własność na ziemiach polskich w XIX wieku

Własność w II Rzeczypospolitej

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-26 13:17:01